Kredittforum

Spama arrangerer i år også et fagforum innenfor kredittområdet. Et område som i dag er preget av lovendringer og kredittreguleringer på boligmarkedet, samt økt konkurranse fra nye teknologidrevne bedrifter innenfor bank og finansområdet. Vi ser på hvordan alt dette påvirker det daglige arbeidet til en kredittmedarbeidere.

Praktisk informasjon

Forum for personer som arbeider med kreditt innenfor PM.

11. - 12. september 2018
Oppstart dag 1: kl. 10.00

Hotel Bristol
Kristian IV's gate 7, 0164 Oslo  Tlf:  22 82 60 00

Kr 6150,- ekskl. oppholdskostnader

så snart som mulig

Målgruppe: 

Ansvarlig for kredittområdet og personer som arbeider med kreditt innenfor personmarkedet.

Program:

Programmet er under utarbeidelse og publiseres medio juli.

Programposter:

 • Finansavtaleloven – hva er status på kredittområdet
  - Hvilke problemstillinger har forslaget reist knyttet til kredittområdet?
 • Boligforskrifter – regelverket og konsekvenser
 • Nye lover/reguleringer som påvirker kredittområdet
  - Seniorlån
 • Automatisering av kredittprosessen – digital rådgivning
 • Kompetanseheving på kredittområdet
 • Kredittfaglige emner
  - Underskrivning av ektefeller - behov
  - Samtykkekrav i ekteskapsloven
  - Pantsetting av aksjespareavtaler
  - Dokumenter; (utenlandsopphold over lengre tid) krav til
    dokumentasjon
  - Aksjeloven 8- 7 - private lån med sikkerhet fra aksjeselskaper
 • Gjeldsportalen

 

Mindre justeringer i programmet kan skje 

 

11.09

 

Kl. 09.30

Registrering / kaffe

Kl. 10.00

Introduksjon

Kl. 10.05Finansavtaleloven – Hvilke problemstillinger har forslaget reist knyttet til kredittområdet?
v/ Eivind Ingolfsen, Tidligere advokat og depotsjef i Sparebanken Vest.

Kl. 11.00
Seniorlån – behov for egen lovregulering?

 • Konsekvenser av forslaget til ny finansavtalelov og boliglånsforskriften.

v/Ingvild Onshus Kaagen, Advokat Ey

Kl. 12.00

Lunsj

Kl. 13.00


Folkefinansiering 

v/ Mona R. L. Jostedt, CEO | PERX Folkefinansiering AS

Kl. 13.30

Kredittfaglige emner 

 • Pantsetting av aksjesparekonto – er det mulig?
 • Signering av papirdokumenter hvor signatar befinner seg utenlands

v/Eivind Ingolfsen og Ingvild Onshus Kaagen

Kl. 14.00

Kaffepause

Kl. 14.15Misbruk av Bank-ID ved låneopptak og kontodisposisjon
- rettstilstanden etter retts - og nemdspraksis.

v/Lene Holmedal. Advokatfullmektig, Sparebanken Vest

Kl. 15.00Oppstart av en utfordrerbank - med et skråblikk på Finansavtalelovens vurderingstema

v/ Jonathan G.W. Sunnarvik, Juridisk direktør Kraft Bank

Kl. 16.00Lån til aksjeeier privat med sikkerhet fra aksjeselskapet – aksjeloven § 8- 7

v/ Ingvild Onshus Kaagen

 

Kl. 16.30

Slutt dag 1 i plenum

Kl. 18.15

Avmarsj til Latter

Kl. 18.30

Sosialt program med middag på Latter 


12.09

 

Kl 08.30Ny forskrift om boliglån i kraft fra 1. juli. 
Hva er nytt og hvilke konsekvenser 
får endringene for bankenes kredittvurdering. 

v/ Charlotte Tvedt, Finansjuridisk, Finans Norge

Kl. 09.10

«Digitalisering – Automatisering – Forenkling. Kredittprosessen i endring» 

v/Ellen Horgen, produktsjef for Loan Process og
Monique Lier Nes, produktsjef Selvbetjent kreditt
Evry AS

Kl. 10.00

 Kaffe

Kl. 10.15


Opplæringstiltak innenfor kredittområdet

v/ Signe Lade Sølvik, Kredittsjef Sparebanken Møre

Kl. 11.00


Nye lover/reguleringer som påvirker kredittområdet.

 • - Endringer av garantibestemmelsene i bustadoppføringsloven/avhendingsloven.
 • - Begjæring om seksjonering fra en sameier – betydning for panteetableringen.

v/Eivind Ingolfsen

 Kl. 11.30

 Lunsj 

Kl. 12.30

Kredittfaglige emner fortsetter fra i går

Samtykkekrav i ekteskapsloven ved pantsettelse av felles bolig

v/Eivind Ingolfsen

Kl. 13.30

 Kaffepause

Kl. 13.45


«Usikret gjeld?» 

v/Svein Ove Karstensen, daglig leder i Norsk Gjeldsinformasjon

Kl. 14.30

 Slutt

Hotellrom blir bestilt av kursarrangør. 
NB! Bekreftet påmelding blir sendt ca. 2 uker før kursstart   

Praktisk informasjon

Forum for personer som arbeider med kreditt innenfor PM.

11. - 12. september 2018
Oppstart dag 1: kl. 10.00

Hotel Bristol
Kristian IV's gate 7, 0164 Oslo  Tlf:  22 82 60 00

Kr 6150,- ekskl. oppholdskostnader

så snart som mulig

Påmelding »

 1. Påmeldingen er bindende.
 2. Ved avmelding senere enn 10 dager før arrangementet belastes 50 % av kursavgiften.
 3. Ved avmelding 3 dager før kurs eller uteblivelse belastes full avgift.
 4. Dersom kursarrangør blir belastet for avmeldte deltakere av hotellet, blir belastningen videresendt til arbeidsgiver.
 5. Hvis du blir forhindret fra å møte, er det fullt mulig å la en kollega overta plassen din.
 6. Ved sykdom gjelder reglene overfor.

Ta kontakt med oss på +47 22 9831 | firmapost@spama.no hvis det er noe du lurer på.