Kapitaleffektivisering

Hvordan sikre optimal kapitalstørrelse, og hvordan anvende kapitalen på best mulig måte? Finans Norge og Spama har i samarbeid med forelesere satt sammen en agenda som inspirerer til et målrettet arbeid med kapitalbruk i egen bank-/finansinstitusjon.

Praktisk informasjon

15. mars 2018
Oppstart kl. 09.00

Hotel Bristol
Kristian IV's gate 7, 0164 Oslo  Tlf:  22 82 60 00

Kr 4 500,- inkl. lunsj  

så fort som mulig

Seminaret ledes av sentrale aktører med lang erfaring innenfor kapitaleffektivisering.

 • Erik Johansen, Direktør for bank og kapitalmarked Finans Norge
 • Roar Hoff, Risikostyring DNB
 • Halfdan Bakøy, 
  Leder av kapitaleffektiviseringsprogrammet
  i DNB fra 2012 – 2016
 • Morten Johannessen,
  Prosjektleder Kapitaleffektivisering
  i DNB fra 2013 – 2016 
 • Robert Backman,
  Ansvarlig for strukturert finansiering
  i DNB fra 2006-2017

Mens myndighetene er opptatt av å sikre soliditeten, må banken både bygge opp kapital og skaffe avkastning på den. Egenkapital er den mest kostbare kapitalformen. Det innebærer at det å optimalisere kapitalens størrelse, sammensetning og anvendelse blir en sentral utfordring.


Hvilke virkemidler og verktøy har banken for å
løse dilemmaene? Her gis konkrete tips.


Målgruppe:
Styreledere, banksjefer og fagspesialister.    


Programposter:

 • Analyse av balansesammensetning og porteføljer
  Vi deler erfaringer om hvordan mulige tiltak kan identifiseres, prioriteres og gjennomgår ulike kategorier av tiltak. Det legges vekt på virkningen av tiltakene i forhold til nåværende og fremtidige kapitalregler, samt betydningen for inntjening.

 • Prioritering i lys av kapitalbruk
  Det vises hvorledes en riktigere kapitalbruk kan lede til gode løsninger som påvirker lønnsomhet over tid og hvordan det influerer planer og aktiviteter. Vi skisserer løsninger på konflikten mellom kortsiktige og langsiktige mål.

 • Tilrettelagte avlastningsforretninger
  Ulike rammebetingelser og regulatoriske krav, samt forskjellig finansiell stilling gjør det aktuelt å vurdere avlastning mellom finansinstitusjoner, spesielt mellom bank og forsikring. Vi tar blant annet for oss forsikringer og garantistillelser, samt delvis overdragelse av porteføljer. Innenfor markedsrisiko kan mye oppnås ved inngåelse av motregningsavtaler, netting av posisjoner og av utestående beløp.

 • Endringer av produktegenskaper og produkttilbud
  Det sees på hvordan finansinstitusjoner kan møter nye regler gjennom innovasjon og tilpasning av produkttilbudet. Utvikling av nye produkter som tar hensyn til kapitalreglenes begrensninger, f.eks. med hensyn til løpetid og varighet, vil være gode hjelpemidler i effektiviseringsarbeidet.

 • Organisering av kapitaleffektiviseringsarbeidet
  Vi vil diskutere utfordringer i gjennomføring av arbeidet. En mer effektiv kapitalbruk vil påvirke virksomhetens styring. Gjennom nye arbeidsformer som vektlegger kapitalbruk, vil banken kunne få bedre grunnlag til å møte konkurransen.

 • Verktøy og metoder
  Gjennom å ta del i erfaringer vil du få et grunnlag for å starte arbeidet mot en mer effektiv kapitalanvendelse, samt innsikt i konkrete verktøy og metoder som kan anvendes i arbeidet.

 

Bekreftet påmelding blir sendt ca. 2 uker før kursstart. 

Praktisk informasjon

15. mars 2018
Oppstart kl. 09.00

Hotel Bristol
Kristian IV's gate 7, 0164 Oslo  Tlf:  22 82 60 00

Kr 4 500,- inkl. lunsj  

så fort som mulig

Seminaret ledes av sentrale aktører med lang erfaring innenfor kapitaleffektivisering.

 • Erik Johansen, Direktør for bank og kapitalmarked Finans Norge
 • Roar Hoff, Risikostyring DNB
 • Halfdan Bakøy, 
  Leder av kapitaleffektiviseringsprogrammet
  i DNB fra 2012 – 2016
 • Morten Johannessen,
  Prosjektleder Kapitaleffektivisering
  i DNB fra 2013 – 2016 
 • Robert Backman,
  Ansvarlig for strukturert finansiering
  i DNB fra 2006-2017

Påmelding »

 1. Påmeldingen er bindende.
 2. Ved avmelding senere enn 10 dager før arrangementet belastes 50 % av kursavgiften.
 3. Ved avmelding 3 dager før kurs eller uteblivelse belastes full avgift.
 4. Dersom kursarrangør blir belastet for avmeldte deltakere av hotellet, blir belastningen videresendt til arbeidsgiver.
 5. Hvis du blir forhindret fra å møte, er det fullt mulig å la en kollega overta plassen din.
 6. Ved sykdom gjelder reglene overfor.

Ta kontakt med oss på +47 22 9831 | firmapost@spama.no hvis det er noe du lurer på.