Grunnleggende Selskapsrett

Enkeltpersonforetak eller aksjeselskap? Hva er de største og viktigste forskjellene. Hvilke utfordringer, og hva må du som rådgiver være oppmerksom på ved ulike selskapsformer når du gir veiledning i møte med bedriftskundene.

Praktisk informasjon

Aksjeselskaper og enkeltpersonforetak

27. - 28. august 2019
Oppstart dag 1: kl. 10.00

Clarion Collection Hotel Gabelshus, Gabelsgate 16, 0272 Oslo

Kr 6 700,-  ekskl. oppholdskostnader

så fort som mulig

Del I - 27. - 28. august
Grunnleggende Selkskapsrett
 

 • Eivind Ingolfsen, advokat og tidligere depotsjef, Sparebanken Vest


Del II - 12. september
Valg av selskapsform og skatt

 • Svein Gunnar Stang Hansen, advokat og Partner i PwC. 

Svein Gunnar har mer enn 19 års erfaring knyttet til skatte- og selskapsrett i PwC. Han har inngående erfaring innenfor skatt, restrukturering og selskapsrettslige spørsmål.

Kurset

Kurset er for ansatte som arbeidet innenfor BM området som ønsker en oppdatering av grunnleggende innføring innenfor selskapsrettslige temaer. Enten man jobber som kunderådgivere, depotmedarbediere eller i andre funksjoner hvor det er nødvendig å ha kunnskap om forskjellige selskapsformer ifm rådgivning til bedriftskunder.

Kurset er lagt opp med en praktisk vinkling hvor aktuelle temaer for små og mellomstore selskaper belyses.


Målgruppe:
Bankens medarbeidere i bedriftsmarkedet. 


Program:

Her ser vi på bl. annet på følgende selskapsrettslige tema:

 • Stifting og registrering av enkeltpersonforetak
  - Ikke regelstyrt - enhetsregister og foretaksregister
 • Forholdet mellom personlig engasjement og foretaksengasjement
  - Finansavtalelovens definisjoner
 • Stifting og registrering av aksjeselskap
  • Stiftelsesdokumenter • Elektronisk stifting
  • Hva kan avtales i vedtektene • Aksjekapitalen / størrelse / innbetaling / bekreftelse for innbetaling / disponering • Revisjon • Fravalg av revisor • Registrering
 • Representasjonsretten for et aksjeselskap
  • Beslutningsretten / Generalforsamlingen/ Styret / Begrensninger i vedtekter og formål? • Hvem forplikter selskapet utad • Signaturberettiget • Daglig leder • Prokura   
 • Avvikling og konkurs
  - Avvikling av et aksjeselskap -Tvangsoppløsning
  - Konkurs og oppbud
 • Eierseksjonssameier og borettslag
 • Foreninger, lag og organisasjoner


I sammenheng med dette kurset vil det også bli arrangert en Fagdag i selskapsformer og skatt den 12. september - for å lese mer om dette arrangementet - klikk her

 

 


NB! Bekreftet påmelding blir sendt ca. 2 uker før kursstart.

Praktisk informasjon

Aksjeselskaper og enkeltpersonforetak

27. - 28. august 2019
Oppstart dag 1: kl. 10.00

Clarion Collection Hotel Gabelshus, Gabelsgate 16, 0272 Oslo

Kr 6 700,-  ekskl. oppholdskostnader

så fort som mulig

Del I - 27. - 28. august
Grunnleggende Selkskapsrett
 

 • Eivind Ingolfsen, advokat og tidligere depotsjef, Sparebanken Vest


Del II - 12. september
Valg av selskapsform og skatt

 • Svein Gunnar Stang Hansen, advokat og Partner i PwC. 

Svein Gunnar har mer enn 19 års erfaring knyttet til skatte- og selskapsrett i PwC. Han har inngående erfaring innenfor skatt, restrukturering og selskapsrettslige spørsmål.

Påmelding »

 1. Påmeldingen er bindende.
 2. Ved avmelding senere enn 10 dager før arrangementet belastes 50 % av kursavgiften.
 3. Ved avmelding 3 dager før kurs eller uteblivelse belastes full avgift.
 4. Dersom kursarrangør blir belastet for avmeldte deltakere av hotellet, blir belastningen videresendt til arbeidsgiver.
 5. Hvis du blir forhindret fra å møte, er det fullt mulig å la en kollega overta plassen din.
 6. Ved sykdom gjelder reglene overfor.

Ta kontakt med oss på +47 22 9831 | firmapost@spama.no hvis det er noe du lurer på.