Grunnleggende Pant PM

Kurset har som målsetting å gi en grundig innføring i de panterettslige problemstillinger som er relevante for personkundemarkedet.

Praktisk informasjon

Innføring i de panterettslige problemstillingene for PM

4. - 5. februar 2020
Oppstart dag 1: Kl. 10.00

Clarion Collection Hotel Gabelshus, Gabelsgate 16, 0272 Oslo

Kr 6 600,-
Ekskl. oppholdsutg.

så fort som mulig

Eivind Ingolfsen,
advokat og tidligere depotsjef, Sparebanken Vest

 

"Veldig artig og engasjerande å høyre på Eivind,
han hadde ei flott evne til å gjere alle tema interessante og krydra innholdet med morsome historier og gode eksempel."

sitat fra tidligere deltakerMålgruppe
 
Kurset er tilrettelagt for nyansatte medarbeidere som ikke tidligere har jobbet med pant og kreditt, og ansatte som ønsker en oppdatering av grunnleggende panterettslige problemstillinger. Enten man arbeider som kunderådgivere, depotmedarbeidere eller i andre funksjoner hvor det er nødvendig å ha kunnskap om pantsettelse og pantobjekter.

 

Formål
Kurset har som målsetting å gi en grunnleggende innføring i de panterettslige problemstillinger som er relevante for personkundemarkedet.

Innhold

 1. Generelle regler for pantsettelse
 2. Skille forbruker/næringsdrivende i panteloven
 3. Rettsvern
 4. Pant i fast eiendom
  a. Hjemmel og eierforhold til fast eiendom
  b. Andre boligformer
  c. Hovedregler for pantsettelse
  d. Ektefellesamtykke – felles bolig
 5. Pant i realregistrerbart løsøre
  a. Pant i skip (lystbåter)
 6. Løsørepant
  a. Alminnelig regel
  b. Salgspant i motorvogn
 7. Pant i verdipapiret
  a. Aksjer
  b. VPS – konto
  c. Pant i bankinnskudd
  d. Pant i bankinnskudd i egen bank


I januar settes det opp et oppfølgingskurs:
Panterett for PM – videregående

Bekreftet påmelding blir sendt ca. 2 uker før kursstart. 

Praktisk informasjon

Innføring i de panterettslige problemstillingene for PM

4. - 5. februar 2020
Oppstart dag 1: Kl. 10.00

Clarion Collection Hotel Gabelshus, Gabelsgate 16, 0272 Oslo

Kr 6 600,-
Ekskl. oppholdsutg.

så fort som mulig

Eivind Ingolfsen,
advokat og tidligere depotsjef, Sparebanken Vest

 

Påmelding »

 1. Påmeldingen er bindende.
 2. Ved avmelding senere enn 10 dager før arrangementet belastes 50 % av kursavgiften.
 3. Ved avmelding 3 dager før kurs eller uteblivelse belastes full avgift.
 4. Dersom kursarrangør blir belastet for avmeldte deltakere av hotellet, blir belastningen videresendt til arbeidsgiver.
 5. Hvis du blir forhindret fra å møte, er det fullt mulig å la en kollega overta plassen din.
 6. Ved sykdom gjelder reglene overfor.

Ta kontakt med oss på +47 22 9831 | firmapost@spama.no hvis det er noe du lurer på.