Grunnleggende Pant BM

Kurset har som målsetting å gi en grundig innføring i de panterettslige problemstillinger som er relevante for bedriftsmarkedet.

Praktisk informasjon

Innføring i de panterettslige problemstillingene for BM

23. - 24. oktober 2018
Oppstart dag 1: Kl. 10.00

Scandic Solli Plass, Parkveien 68, Solli, 0202 Oslo

Kr 6 100,-
Ekskl. oppholdsutg.

snarest

Eivind Ingolfsen,
advokat og tidligere depotsjef, Sparebanken Vest

Målgruppe 

Kurset er tilrettelagt for ansatte som ikke tidligere har arbeidet med pant og kreditt, samt for de som ønsker en oppdatering av grunnleggende panterettslige problemstillinger. Enten man jobber som kunderådgivere, depotmedarbediere eller i nadre funksjoner hvor det er nødvenidg å ha kunnskap om pantesettelse og pantobjekter.

 

Formål

Kurset har som målsetting å gi en grundig innføring i de panterettslige problemstillinger som er relevant for bedriftskundemarkedet. 

Programposter 

 1. Generelle regler for pantsettelse

 2. Skille forbruker/næringsdrivende i panteloven

 3. Rettsvern

 4. Pant i fast eiendom
  a. Hjemmel og eierforhold til fast eiendom
  b. Hovedregler for pantsettelse
  c. Tilbehør til fast eiendom

 5. Pant i realregistrerbart løsøre
  a. Pant i skip

 6. Løsørepant
  a. Alminnelig regel
  b. Salgspant i motorvogn
  c. Øvrig salgspant og eiendomsforbehold

 7. Tingsinnbegrepspant
  a. Varelager
  b. Driftstilbehør
  c. Landbruksløsøre
  d. Øvrige tingsinnbegrep

 8. Pant i verdipapiret
  a. Aksjer
  b. VPS – konto
  c. Pant i bankinnskudd
  d. Pant i bankinnskudd i egen bank
  e. Factoring 


Hotellrom blir bestilt av kursarrangør. 
NB! Bekreftet påmelding blir sendt ca. 2 uker før kursstart.

Praktisk informasjon

Innføring i de panterettslige problemstillingene for BM

23. - 24. oktober 2018
Oppstart dag 1: Kl. 10.00

Scandic Solli Plass, Parkveien 68, Solli, 0202 Oslo

Kr 6 100,-
Ekskl. oppholdsutg.

snarest

Eivind Ingolfsen,
advokat og tidligere depotsjef, Sparebanken Vest

Påmelding »

 1. Påmeldingen er bindende.
 2. Ved avmelding senere enn 10 dager før arrangementet belastes 50 % av kursavgiften.
 3. Ved avmelding 3 dager før kurs eller uteblivelse belastes full avgift.
 4. Dersom kursarrangør blir belastet for avmeldte deltakere av hotellet, blir belastningen videresendt til arbeidsgiver.
 5. Hvis du blir forhindret fra å møte, er det fullt mulig å la en kollega overta plassen din.
 6. Ved sykdom gjelder reglene overfor.

Ta kontakt med oss på +47 22 9831 | firmapost@spama.no hvis det er noe du lurer på.