Forum for depotansvarlige 2019

Velkommen til depotforum 2019 som vil bli avholdt i Oslo 4. - 5.  juni 2019 på det nye konferanseshotellet The Hub.

Praktisk informasjon

Velkommen til Depotforum 2019

4. - 5.  juni 2019
Oppstart dag 1: Kl. 09.45

Clarion Hotel The Hub, Biskop Gunnerus Gate, 0155 Oslo

Deltakerpris: 
kr 6550,- 

Oppholdskostnader, overnatting og fellesmiddag dag 1 kommer i tillegg.

så fort som mulig

Foreløpige foredragsholdere/ressurser:

 • Ingvild Onshuus Kågen, Advokat, Associated Partner, EY
 • Svein Ove Karstensen,  Daglig leder i Norsk Gjeldsinformasjon AS
 • Lillian Kvitberg Angell, Advokat i Eika Gruppen
 • Svein Aalling, Advokat – Partner i Seland og Orwall
 • Eivind Ingolfsen, advokat og tidligere depotsjef, Sparebanken Vest
 • Jonathan G. W. Sunnarvik, Juridisk direktør i Kraft Bank
 • Lene Holmedal Advokatfullmektig i Sparebanken Vest
 • Jens Christian Leonthin, Advokat i Kartverket


Tilbakemelding fra deltakere
"Nyttig å treffe kolleger fra andre banker for drøfting av fag og arbeidsmåter"

"Meget bra forum for læring"

Målgruppe
Depotforumet retter seg mot personer som arbeider med depotrettslige problemstillinger innenfor depot- og kredittfunksjonen i bank.

Program

 

Mindre endringer i programmet kan forekomme

4. juni  
Kl. 09.15 Kaffe og registrering
Kl. 09.45 Gjeldsinformasjon – muligheter og begrensninger
Kl. 10.30 Siste nytt om finansavtaleloven
Kl. 10.50

Depotmedarbeideren 
– fra kontrollør til medspiller for kunderådgiverne 
Kl. 11.30 Lunsj
Kl. 12.30

Selskapsrett:
 - Hva er et konsern?
   Hva betyr det at selskaper er i konsern?
 - Fusjon og fisjon
   – dokumentbruk og rettsregler ved selskapsomdannelse
 - ANS og DA til AS
   – regelverk og dokumentasjonskrav
Kl. 13.15

Konsesjonsbehandling og kundens risiko ved kjøp av fast eiendom    
- Når er en eiendom konsesjonsbelagt og
  hvilken risiko er det for bank og kjøper hvis man
  ikke får konsesjon.
- Betydningen av odel for den finansierende banken
Kl. 14.15 Kaffepause
Kl. 14.30 Misbruk av Bank ID ved låneopptak.
Rettstilstand etter retts- og nemdspraksis.
Kl. 15.15 Depotrollen i forhold til antihvitvasking
Kl. 16.00 Pause
Kl. 16.10 Kausjoner 
  - Pro rata og solidaransvar ved kausjon
  - Enkeltpersonforetak og realkausjon
  - AS og realkausjon
  - Hva har vi pant i?
Kl. 17.00 Avsluttning i plenum
Kl. 18.30 Avreise middag - Grefsenkollen
5. april  
Kl. 08.30
Pant i fast eiendom – hva omfatter pantet?  
   - servitutter
   - sameieandeler
   - egne bruksnummer som knyttes til eiendommen
   - utfordringer knyttet til eTinglysing?
Kl. 09.15 Kjøp og salg av bolig uten megler
– et problem for bankene?
Kl. 09.45 Pause
Kl. 10.00 Individuell nedbetaling av fellesgjeld, en utfordring både for fellesgjeldsbanken og andelseiers bank?
Kl. 10.45 "Kulturelt innslag"
Kl. 11.30 Lunsj
Kl. 12.30 Påkravsgaranti, særtrekk ift andre typer garantier
Kl. 13.30 Systemforhold og automatisering av depotfunksjonen
Kl. 14.15 Rettsavgjørelser:
• Prioritetskonflikter (god tro)
• Utfylling av realkausjon
• Siste avgjørelse fra Finansklagenemda
Kl. 15.00 Avsluttning

 


Bekreftet påmelding blir sendt ca. 2 uker før kursstart.
       

NB! Hotellrom blir bestilt av Spama. Vennligst noter på påmeldingen om du kommer dagen før.

 

 

 

Praktisk informasjon

Velkommen til Depotforum 2019

4. - 5.  juni 2019
Oppstart dag 1: Kl. 09.45

Clarion Hotel The Hub, Biskop Gunnerus Gate, 0155 Oslo

Deltakerpris: 
kr 6550,- 

Oppholdskostnader, overnatting og fellesmiddag dag 1 kommer i tillegg.

så fort som mulig

Foreløpige foredragsholdere/ressurser:

 • Ingvild Onshuus Kågen, Advokat, Associated Partner, EY
 • Svein Ove Karstensen,  Daglig leder i Norsk Gjeldsinformasjon AS
 • Lillian Kvitberg Angell, Advokat i Eika Gruppen
 • Svein Aalling, Advokat – Partner i Seland og Orwall
 • Eivind Ingolfsen, advokat og tidligere depotsjef, Sparebanken Vest
 • Jonathan G. W. Sunnarvik, Juridisk direktør i Kraft Bank
 • Lene Holmedal Advokatfullmektig i Sparebanken Vest
 • Jens Christian Leonthin, Advokat i Kartverket

Påmelding »

 1. Påmeldingen er bindende.
 2. Ved avmelding senere enn 10 dager før arrangementet belastes 50 % av kursavgiften.
 3. Ved avmelding 3 dager før kurs eller uteblivelse belastes full avgift.
 4. Dersom kursarrangør blir belastet for avmeldte deltakere av hotellet, blir belastningen videresendt til arbeidsgiver.
 5. Hvis du blir forhindret fra å møte, er det fullt mulig å la en kollega overta plassen din.
 6. Ved sykdom gjelder reglene overfor.

Ta kontakt med oss på +47 22 9831 | firmapost@spama.no hvis det er noe du lurer på.