Forum for depotansvarlige 2018

Velkommen til depotforum 2018 som i år vil bli avholdt i Bergen 6. - 7.  juni 2018. Forumet for depotansvarlige er et av Spamas mest populære arrangementer.

Praktisk informasjon

Velkommen til Depotforum 2018

6. - 7.  juni 2018
Oppstart dag 1:      Kl. 10.00

Deltakerpris: kr 6350,-

Oppholdskostnader, overnatting og fellesmiddag dag 1 og dag 2 kommer i tillegg.

så fort som mulig

Foreløpige foredragsholdere/ressurser:

 • Eivind Ingolfsen, advokat og tidligere depotsjef Sparebanken Vest
 • Hanne Nordskog-Inger, fagsjef Eiendom Norge
 • Synnøve Bjerved Folkvord, fagsjef Finans Norge Forsikringsdrift 
 • Ingvild Kaagen Onshus, advokat EY
 • Terje Ahlsen, fagleder/cand.jur. depot DNB.
 • Rune Stavenes, advokat Advokatkontoret
 • Morten Kinander, professor dr. juris BI Bergen
 • Roy Johansen, advokat Frende Forsikring
 • Lene Holmedal, Sparebanken Vest
 • Jens Christian Leonthin, juridisk leder Kartverket
 • Christian Stang Våland, advokat og partner/mørerett for høyesterett, Advokatkontoret Kvale

 

Målgruppe
Depotforumet retter seg mot personer som arbeider med depotrettslige problemstillinger innenfor depot- og kredittfunksjonen i bank.


Program

Programmet er under utarbeidelse. Vi vil fortløpende legge ut nærmere informasjon, så følg med oss på våre kurssider på spama.no/kursoversikten.

Tirsdag 5. juni

Kl. 19.00
Sosialfaglig middag (NB - egen påmelding)                                


Onsdag 6. juni

Kl. 10.00 
Åpning av Depotforum 2018
Kl. 10.10
Temaområde 1: Forsikring og pant    

Forsikring av fast eiendom
- hvordan er panthaver dekket etter forsikringsavtalen?  
Kl. 11.00 
Felleserklæringen
- erstatning for forsikringsattest?
- panthavergarantien - redningen når eiendommen ikke er forsikret 
Kl. 12.00 
 Lunsj
Kl. 13.00
Temaområde 2: Selskapsrett og pant

Praktisering av § 8-10. Juridiske step ved eiendomskjøp.
Kl. 13.50
Kaffepause 
Kl. 14.10 
Aksjeloven § 3-8 - den store fallgruven? 
Kl. 14.50 
Reelt eierskap til fast eiendom og bruk av generalfullmakter 
- hva er risikoen?
Kl. 15.30 
Temaområde 3: Ny lovgivning og nye lovforslag 
- hva kan vi vente oss?

Ny finansavtalelov 

- hovedpunkter i høringsuttalelsene og veien videre
Kl. 16.30 
GDPR og depotområdet
- krav til nye rutiner i depotområdet - sletting, lagring
Kl. 17.00 
Slutt dag 1 
Kl. 19.00 
 Avreise fra Dreggekaia, skur 8
Kl. 19.30 
Ankomst Cornelius på Holmen 
Kl. 23.30 
Avreise Cornelius på Holmen. Ankomst hotellet kl. 24.00.

 
Torsdag 7. juni

Kl. 09.00            
Temaområde 4: Pant og sikring. Tinglysning i e-Verdenen.

Skjøtepakke/papirdokumenter
- meglersiden
- Kartverket
Kl. 10.30
Kaffepause
Kl. 10.50
Pant i aksjesparekonto
- praksis
- hva åpner loven for
Kl. 11.00 
Lunsj 
Kl. 12.00 
Pant i festerett - panthavers situasjon når festekontrakten løper ut
Kl. 13.15 
Garantier etter budstadsoppføringsloven/avhendingsloven - utvidet garantiansvar for ferdige, nye boliger
(Kaffepause)
Seksjonering etter begjæring fra en seksjonseier
- hva skjer med pant i ideelle andeler
Kl. 14.15 
Misbruk av identitet ved 
- e-signering og e-handel
- avgjørelser og konsekvenser
Kl. 15.00 
 Slutt

NB! 
Hotellrom blir bestilt av Spama. Vennligst noter på påmeldingen om du kommer dagen før.

 

 

 

 

 

Praktisk informasjon

Velkommen til Depotforum 2018

6. - 7.  juni 2018
Oppstart dag 1:      Kl. 10.00

Deltakerpris: kr 6350,-

Oppholdskostnader, overnatting og fellesmiddag dag 1 og dag 2 kommer i tillegg.

så fort som mulig

Foreløpige foredragsholdere/ressurser:

 • Eivind Ingolfsen, advokat og tidligere depotsjef Sparebanken Vest
 • Hanne Nordskog-Inger, fagsjef Eiendom Norge
 • Synnøve Bjerved Folkvord, fagsjef Finans Norge Forsikringsdrift 
 • Ingvild Kaagen Onshus, advokat EY
 • Terje Ahlsen, fagleder/cand.jur. depot DNB.
 • Rune Stavenes, advokat Advokatkontoret
 • Morten Kinander, professor dr. juris BI Bergen
 • Roy Johansen, advokat Frende Forsikring
 • Lene Holmedal, Sparebanken Vest
 • Jens Christian Leonthin, juridisk leder Kartverket
 • Christian Stang Våland, advokat og partner/mørerett for høyesterett, Advokatkontoret Kvale

 

Påmelding »

 1. Påmeldingen er bindende.
 2. Ved avmelding senere enn 10 dager før arrangementet belastes 50 % av kursavgiften.
 3. Ved avmelding 3 dager før kurs eller uteblivelse belastes full avgift.
 4. Dersom kursarrangør blir belastet for avmeldte deltakere av hotellet, blir belastningen videresendt til arbeidsgiver.
 5. Hvis du blir forhindret fra å møte, er det fullt mulig å la en kollega overta plassen din.
 6. Ved sykdom gjelder reglene overfor.

Ta kontakt med oss på +47 22 9831 | firmapost@spama.no hvis det er noe du lurer på.