Fiskeri og kvoteordninger

På dette kurset ser vi på hvilke ordninger og reguleringer som gjelder for kvoteordninger av fiskeri, finansiering av fiskebåter med utstyr og redskaper innenfor det regelverket som gjelder, samt på pantsetting og kvotenes betydning for panthaver. «Gjelder norske fartøy som fisker på norske kvoter»

Praktisk informasjon

Finansiering, pantsetting og kvotens betydning for panthaver.

11. - 12. februar 2020
Oppstart kl. 11.00

Hotel Norge,
Nedre Ole Bulls plass 4, 5012 Bergen

Kr 5 900,- 
ekskl. oppholdsutg.

så fort som mulig

 •  Ole-Martin Lund Andreassen, Advokat, Partner, dr. juris, Doctor of Juridical Science, Sands
 • Julian Vangen, Senior Bedriftsrådgiver i SpareBank 1 Nordvest
 • Eivind Ingolfsen, Advokat (emeritus) og tidligere depotsjef, Sparebanken Vest
 • Torstein Solem, Advokat og skipsmekler i Nova Shipping

Kurset:
Fiskeri har alltid vært en viktig næring i Norge. Modernisering og sentralisering har gjort at fiskerinæringen i dag er en av de viktigste eksportnæringene i Norge.

På dette kurset ser vi på hvordan man kan

 • finansiere fiskebåter med utstyr og
 • pantsetting og kvotenes betydning for panthaver


Kurset inneholder en bred gjennomgang av temaer du som rådgiver bør vite om i møte med fiskerinæringen. Kurset krever ingen spesiell forkunnskaper, men det er en fordel om du har noe erfaring med finansiering av fiskerinæringen.

Målgruppe:
Bankens medarbeidere i bedriftsmarkedet. Kurset passer for ansatte som jobber med finansiering av fiskerinæringen og sikkerhetstillelse i båter, redskap og kvoter.


Program:
Det er i programmet tatt høyde for tid til dialog mellom
forelesere og deltakere

 

11. feb.  
Kl. 10.30 Registrering 
Kl. 11.00 Lunsj
Kl. 12.00 Velkommen
Kl. 12.05

Oversikt over tillatelsesordninger og
kvoteordninger i norsk fiskeri   
v/ Ole-Martin Lund Andreassen
Partner | Advokat | dr.juris |
Doctor of Juridical Science, Sands


• hvilke ordninger og reguleringer gjelder
• hvem kan få tillatelser
• krav til tillatelser for:
   - personen - skip og redskap
• myndighetskontroll:
   - utøvelse av fiske - ved eierskifte/eierskap
• Kvoter og kvoteordninger knyttet til tillatelser
• Forslag til nytt regime for kvotesystemet
Kl. 13.20 Pause
Kl. 13.40
Oversikt over tillatelsesordninger og
kvoteordninger i norsk fiskeri  - fortsetter
v/ Ole-Martin Lund Andreassen,
Partner | Advokat | dr.juris |
Doctor of Juridical Science, Sands
Kl. 15.15 Pause
Kl. 15.30Pantsetting av fiskebåter og utstyr
v/ Eivind Ingolfsen, Advokat Emiritus,
tidligere depotsjef i Sparebanken Vest

• pantsetting av skip
• pant i fiskeredskaper
• tilbehør og utstyr til skip
• pant i fangst og varelager

Kl. 17.30 Slutt i plenum
Kl. 19.00 Felles middag på hotellet
   
12. feb.  
Kl. 09.00


Kvoter og kvotenes betydning for panthaver
knyttet til båt, eller til eier
v/Torstein Solem, Advokat og skipsmekler
i Nova Shipping
  
• Salg av båt/kvoter
  a. Hva er bankenes utfordringer knyttet til salg
      av båter/kvoter
  b. Betalingstekniske forhold
• Pantsetting
• Konkurs – tvangssalg av båt
Kl. 10.15 Pause
Kl. 10.30

Kvoter og kvotenes betydning for panthaver
knyttet til båt eller til eier - fortsetter
Kl. 11.30 Lunsj
Kl. 12.30Viktige forhold ved kredittvurdering
av fiskeri

 v/Julian Vangen, Senior Bedriftsrådgiver,
SpareBank 1 Nordvest
Kl. 13.30 Pause
Kl. 13.45

Viktige forhold ved kredittvurdering av
fiskeri - fortsetter
Kl. 15.00 AvslutningHotellrom blir bestilt av kursarrangør.
NB! Bekreftet påmelding blir sendt ca. 2 uker før kursstart.

Praktisk informasjon

Finansiering, pantsetting og kvotens betydning for panthaver.

11. - 12. februar 2020
Oppstart kl. 11.00

Hotel Norge,
Nedre Ole Bulls plass 4, 5012 Bergen

Kr 5 900,- 
ekskl. oppholdsutg.

så fort som mulig

 •  Ole-Martin Lund Andreassen, Advokat, Partner, dr. juris, Doctor of Juridical Science, Sands
 • Julian Vangen, Senior Bedriftsrådgiver i SpareBank 1 Nordvest
 • Eivind Ingolfsen, Advokat (emeritus) og tidligere depotsjef, Sparebanken Vest
 • Torstein Solem, Advokat og skipsmekler i Nova Shipping

Påmelding »

 1. Påmeldingen er bindende.
 2. Ved avmelding senere enn 10 dager før arrangementet belastes 50 % av kursavgiften.
 3. Ved avmelding 3 dager før kurs eller uteblivelse belastes full avgift.
 4. Dersom kursarrangør blir belastet for avmeldte deltakere av hotellet, blir belastningen videresendt til arbeidsgiver.
 5. Hvis du blir forhindret fra å møte, er det fullt mulig å la en kollega overta plassen din.
 6. Ved sykdom gjelder reglene overfor.

Ta kontakt med oss på +47 22 9831 | firmapost@spama.no hvis det er noe du lurer på.