Depotkurs

Kurset har som hovedhensikt å tilføre praktisk kompetanse til den enkelte saksbehandler, slik at en er bedre rustet til å møte de til dels krevende situasjoner som oppstår i møte med personkunder.

Praktisk informasjon

Utvalgte emner

21. - 22. mai 2019
Oppstart dag 1: Kl. 10.00

Oslo eller nærmeste omegn. Sted blir bekreftet senere.

Kr 6 450,-
Ekskl. oppholdsutg.

25. april 2019

Eivind Ingolfsen,
advokat og tidligere depotsjef, Sparebanken Vest

Målgruppe

Kurset retter seg mot depotmedarbeidere i personmarkedet.

Programposter:

Se under for foreløpig utkast til temaer det vil bli fokusert på i kursdagene. 

1.

Dokumentvilkår og lovreguleringer for låne- og sikkerhetsdokumenter

 • Generell dokumentlære

 • Gjennomgang av lovreguleringen i finansavtaleloven

 • Gjennomgang av formuleringene i de enkelte dokumentene

 2.

Dokumentenes funksjon ved mislighold

 • Tvangsgrunnlag

 • Tvangsinndrivelse

 3.

 Prioritet, hjemmel og heftelser

 • Hjemmelsforhold til fast eiendom

 • Servitutter og heftelsers betydning for etterstående panthaver

 • Opptrinnsretten

 4.

Skille mellom forbruker/ikke forbruker

 • Kreditter

 • Kausjoner

 5.

Forbrukerkausjoner

 • Gyldig etablering av en forbrukerkausjon

 • Forhold i kausjonens løpetid

 • Vilkår for å gjøre kausjonen gjeldende

 • Utløp av kausjonen

6. 

Fraråding 

 • Lovens rammer

 • Frarådingsgrunnlag

 • Retts- og nemdspraksis

eSignerte låne- og sikkerhetsdokumenter 

 • Lovgivning og virkninger for dokumenters gyldighet og rettskraft

8. 

Oppgaver

 • Quiz, gruppeoppgaver eller lignendeHotellrom blir bestilt av kursarrangør. 
NB! Bekreftet påmelding blir sendt ca. 2 uker før kursstart.

Praktisk informasjon

Utvalgte emner

21. - 22. mai 2019
Oppstart dag 1: Kl. 10.00

Oslo eller nærmeste omegn. Sted blir bekreftet senere.

Kr 6 450,-
Ekskl. oppholdsutg.

25. april 2019

Eivind Ingolfsen,
advokat og tidligere depotsjef, Sparebanken Vest

Påmelding »

 1. Påmeldingen er bindende.
 2. Ved avmelding senere enn 10 dager før arrangementet belastes 50 % av kursavgiften.
 3. Ved avmelding 3 dager før kurs eller uteblivelse belastes full avgift.
 4. Dersom kursarrangør blir belastet for avmeldte deltakere av hotellet, blir belastningen videresendt til arbeidsgiver.
 5. Hvis du blir forhindret fra å møte, er det fullt mulig å la en kollega overta plassen din.
 6. Ved sykdom gjelder reglene overfor.

Ta kontakt med oss på +47 22 9831 | firmapost@spama.no hvis det er noe du lurer på.