Bedre årsoppgjør 2018 - Oslo

28. november 2018

Praktisk informasjon

Endringer og tilpassinger ifm. årsoppgjøret 2018

28. november 2018
Oppstart kl. 09.30

Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250 Oslo

Kr 3750,- inkl. lunsj

så fort som mulig

 • Fagdirektør Sissel Krossøy, Bankenes Sikringsfond
 • Partner Magne Sem, PwC

 

Bedre årsoppgjør 2018  

Kristiansand - 20. november 2018
Oslo - 28. november 2018  

Målgruppe 
Kurset henvender seg til regnskaps- og økonomiansvarlige, regnskapsmedarbeidere og revisorer for bankene.
  

Program

mindre justeringer i programmet kan skje
Kl.09.00 Registrering/Kaffe 

Kl.09.30

         Erfaringer fra Bankenes sikringsfond
 • Årsregnskapet – beste praksis for utvalgte noter
 • Erfaringer fra bankbesøk – virksomhetsstyring i 
  mindre banker

v/ Fagdirektør Sissel Krossøy, Bankenes Sikringsfond

Kl.10.15

Pause
Kl.10.30  Erfaringer fra Bankenes sikringsfond forts.
Kl.10.45Ny lovgivning – styrket innskuddsgaranti og nytt krisetiltaksfond. Status nye bidragsmodeller. 

v/ FagdirektørSissel Krossøy, Bankenes Sikringsfond

Kl.11.10


Status forslaget om IFRS-tilpassing for unoterte banker

v/ Fagdirektør Sissel Krossøy, Bankenes Sikringsfond

Kl.11.30  Lunsj
Kl.12.30Erfaringer fra implementering av IFRS 9 
- er det etablert en beste praksis?

v/ Partner Magne Sem, PricewaterhouseCoopers

Kl. 13.30 Pause
Kl. 13.45


Regulatoriske nyheter i 2018

• Hovedtrekk i regelverksutviklingen for bankene 
• Prop. 100 L – Endringer i aksjelovgivningen 
• Endrede regler for naturalytelser

v/ FagdirektørSissel Krossøy, Bankenes Sikringsfond
og Partner Magne Sem, PwC

Kl.14.45


IFRS 16 – Leieavtaler 

 • Overblikk over standarden
 • Krav til opplysninger i regnskapet for 2018
 • Konsekvenser for regnskapet for 2019

v/ Partner Magne Sem, PwC

Kl. 15.15  Avslutning

 

 

 

Bekreftet påmelding blir sendt ca. 2 uker før kursstart.

Praktisk informasjon

Endringer og tilpassinger ifm. årsoppgjøret 2018

28. november 2018
Oppstart kl. 09.30

Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250 Oslo

Kr 3750,- inkl. lunsj

så fort som mulig

 • Fagdirektør Sissel Krossøy, Bankenes Sikringsfond
 • Partner Magne Sem, PwC

Påmelding »

 1. Påmeldingen er bindende.
 2. Ved avmelding senere enn 10 dager før arrangementet belastes 50 % av kursavgiften.
 3. Ved avmelding 3 dager før kurs eller uteblivelse belastes full avgift.
 4. Dersom kursarrangør blir belastet for avmeldte deltakere av hotellet, blir belastningen videresendt til arbeidsgiver.
 5. Hvis du blir forhindret fra å møte, er det fullt mulig å la en kollega overta plassen din.
 6. Ved sykdom gjelder reglene overfor.

Ta kontakt med oss på +47 22 9831 | firmapost@spama.no hvis det er noe du lurer på.