Bedre årsoppgjør 2019 - Bergen

27. november 2019

Praktisk informasjon

Endringer og tilpassinger ifm årsoppgjøret 2019

27. november 2019
Oppstart kl. 09.30

Clarion Hotel Bergen Airport, Flyplassvegen 551, 5869 Bergen

Kr 3950,- inkl. lunsj

1. november

 • Fagdirektør Sissel Krossøy, Bankenes Sikringsfond
 • Partner Magne Sem, PwC

 

Bedre årsoppgjør 2019  


Kristiansand - 20. november 2019
Trondheim - 21. november 2019
Bergen - 27. november 2019
Oslo - 28. november 2019 

Målgruppe 
Kurset henvender seg til regnskaps- og økonomiansvarlige, regnskapsmedarbeidere og revisorer for bankene.
  

Program

Kl. 09.30
Erfaringer fra Bankenes sikringsfond:
- gjennomgang av bankenes regnskaper
- bankbesøk 

v/ Sissel Krossøy
Kl. 10.15 Pause
Kl. 10.30


IFRS fra 1. januar 2020

 • Er banken klar?
 • Fortsatt uavklarte forhold knyttet
  til prinsippanvendelse?
 • Krav om informasjon om
  overgangen i årsregnskapet for 2018
 • Nye krav til kvartalsregnskapet
  etter IFRS
 • Nye noter til årsregnskapet for 2019
  som krever forberedelse?
 • Kontantstrømsanalyse

v/ Magne Sem og Sissel Krossøy

 Kl. 11.30 Lunsj
 Kl. 12.30 IFRS fra 1. januar 2020, forts.
 Kl. 13.45 Pause

 Kl. 14.00

 

Hovedtrekk i regelverksutviklingen
for bankene
v/ Sissel Krossøy
 Kl. 14.30Skatte- og avgiftsmessige
forhold i finans
 • MVA knyttet til finansielle
  tjenester
 • Naturalytelser
  – erfaringer og praktisering
       v/ Magne Sem
 Kl. 15.15  Avslutning

Det kan skje mindre endringer i programmet.

Bekreftet påmelding blir sendt ca. 2 uker før kursstart.


Praktisk informasjon

Endringer og tilpassinger ifm årsoppgjøret 2019

27. november 2019
Oppstart kl. 09.30

Clarion Hotel Bergen Airport, Flyplassvegen 551, 5869 Bergen

Kr 3950,- inkl. lunsj

1. november

 • Fagdirektør Sissel Krossøy, Bankenes Sikringsfond
 • Partner Magne Sem, PwC

Påmelding »

 1. Påmeldingen er bindende.
 2. Ved avmelding senere enn 10 dager før arrangementet belastes 50 % av kursavgiften.
 3. Ved avmelding 3 dager før kurs eller uteblivelse belastes full avgift.
 4. Dersom kursarrangør blir belastet for avmeldte deltakere av hotellet, blir belastningen videresendt til arbeidsgiver.
 5. Hvis du blir forhindret fra å møte, er det fullt mulig å la en kollega overta plassen din.
 6. Ved sykdom gjelder reglene overfor.

Ta kontakt med oss på +47 22 9831 | firmapost@spama.no hvis det er noe du lurer på.