Finansiering av næringseiendommer

Ved finansiering av nærings- og utviklingseiendommer oppstår det en rekke spørsmål som långiverne og eiendomsutviklerne må ta stilling til. Dette gjelder både ved etableringen av engasjement og under den løpende oppfølgingen av kunden, låneengasjementet og næringseiendomsutviklingen.

Praktisk informasjon

- med særskilt fokus på utviklingseiendommer

9. mai 2019
Kl. 09.00 - kl. 16.00

Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250 Oslo

Kr 4650,- inkl. lunsj

23. april 2019

fra advokatfirmaet Grette AS

 • Børge A. Grøttjord, advokat og partner 
 • Dag Henden Thorstensen, advokat og partner 
 • Erik Alsvik Skogsbakken, advokat 
 • Gaute Løchen, advokat 
 • Kari-Ann Mosti, senioradvokat 
 • Cecilie Tollefsen, senioradvokat
 • Ole-Jacob Farstad, advokat og partner
 • Thomas Ottosen, senioradvokat

Spama arrangerer i samarbeid med Advokatfirmaet Grette AS et seminar som retter seg mot banker, andre finansforetak og eiendomsutviklere/investorer som gir lån eller har engasjementer tilknyttet selskaper og investorer som utvikler næringseiendom. 

Seminaret
Det oppstår en rekke risikoer ved eiendomsutviklingsprosjekter. Risikoer som må håndteres av långiver og eiendomsutvikler, og hvor det er viktig at långiver er i stand til å identifisere og vurdere hvilken betydning de ulike risikoer kan få for finansieringen og mulige måter å håndtere risikoene på.

 • Dette seminaret har til formål å sette långiver i stand til både å identifisere de relevante risikoer, samt sette kunderådgiver i stand til å ha en god dialog med kunden for å finne løsninger i en finansieringsprosess.

 • Seminaret har også til formål å sette eiendomsutviklere bedre inn i bankens posisjon, og bidra til at de i større grad kan ha en god dialog med bankene.

Programposter

 1. Oversikt over livssyklusen ved utviklingen av en næringseiendom - hvilke fallgruver er det i de ulike fasene?

 2. Bankfinansiering av nærings- og utviklingseiendommer fra utviklers og investors perspektiv.  

 3. Viktige skatte- og avgiftsmessige forhold som kan få betydning for prosjektet som finansieres, og som både banker og eiendomsutviklerne/investorer må planlegge. 

 4. Oppfølgingen av entreprisen og entrepriseavtaler - hvilke forhold må banken ha fokus på? Hva går typisk galt og hvordan kan banken best sikre seg løpende i utviklingsprosessen.

 5. Reguleringsplaner og eiendomsutviklingsprosjektet - hva kan gå galt i reguleringsprosesser og hva må banken følge med på? 

 6. Leiekontrakter - hvorfor er det viktig at banken avsjekker disse og hva er de viktigste forhold långiver må avsjekke? 

 7. Hva kan det etableres sikkerhet i ved finansiering av nærings- og utviklingseiendommer - hvordan skal man gå frem, forhold som man må være bevisst på, samt problemstillinger relatert til forbudene i aksjeloven. 

 8. Viktige forhandlingspunkter i lånedokumentasjonen ved finansiering av nærings- og utviklingseiendommer. 

 9. Håndtering og forebygging av misligholdte lån og utviklingsprosjekter som har hatt en negativ utvikling ved finansiering av nærings- og utviklingseiendommer. 

 

Bekreftet påmelding blir sendt pr. mail ca. 2 uker før kursstart.       

Praktisk informasjon

- med særskilt fokus på utviklingseiendommer

9. mai 2019
Kl. 09.00 - kl. 16.00

Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250 Oslo

Kr 4650,- inkl. lunsj

23. april 2019

fra advokatfirmaet Grette AS

 • Børge A. Grøttjord, advokat og partner 
 • Dag Henden Thorstensen, advokat og partner 
 • Erik Alsvik Skogsbakken, advokat 
 • Gaute Løchen, advokat 
 • Kari-Ann Mosti, senioradvokat 
 • Cecilie Tollefsen, senioradvokat
 • Ole-Jacob Farstad, advokat og partner
 • Thomas Ottosen, senioradvokat

Påmelding »

 1. Påmeldingen er bindende.
 2. Ved avmelding senere enn 10 dager før arrangementet belastes 50 % av kursavgiften.
 3. Ved avmelding 3 dager før kurs eller uteblivelse belastes full avgift.
 4. Dersom kursarrangør blir belastet for avmeldte deltakere av hotellet, blir belastningen videresendt til arbeidsgiver.
 5. Hvis du blir forhindret fra å møte, er det fullt mulig å la en kollega overta plassen din.
 6. Ved sykdom gjelder reglene overfor.

Ta kontakt med oss på +47 22 9831 | firmapost@spama.no hvis det er noe du lurer på.