Finansiering av OPS-prosjekter

I takt med at det i de senere år har vært en økning av offentlige samfunnsoppgaver som løses gjennom bruken av OPS har det også vært en økning i finansieringsbehov fra banker og andre private aktører. Dette seminaret gir en generell innføring i OPS og retter seg mot banker og finansforetak som finansierer eller vurderer å finansiere OPS-prosjekter.

Praktisk informasjon

Finansiering av prosjekter: offentlig / privat samarbeid


22. november 2018
Oppstart kl. 09.30

Advokatfirmaet Grette AS sine lokaler -
Filipstad Brygge 2, 0252 Oslo

Kr 2 950,- inkl. lunsj

10. april 2017

 • Advokat Børge A. Grøttjord
 • advokat Jørgen Aardalsbakke samt
 • advokat Johan Christian Kongsli 
  m.fl.   

Alle kommer fra Advokatkontoret Grette AS

Offentlig Privat Samarbeid (OPS) er en samarbeidsform mellom offentlige og private aktører som brukes der det offentlige ønsker å få løst sine oppgaver. OPS brukes ofte når det offentlige skal løse oppgaver som bygging og vedlikehold av offentlige bygg og anlegg, samt veier. Det brukes i prosjekter der det offentlige har behov for finansiering, prosjektering, bygging, drift og vedlikehold av bygg eller anlegg. OPS-prosjekter har en rekke likheter, men hvert OPS-prosjekt kan igjen ha sine egne særtrekk.


Om seminaret:
Seminaret vil både gi en grunnleggende innføring i OPS-prosjekter, gjennomgang av noen nye utvalgte OPS-prosjekter, og finansieringen av slike prosjekter og struktureringen av sikkerheter. Foredragsholderne vil være advokater som har arbeidet med noen av de senere tids større OPS-prosjekter i Norge.

Oppstart kurs:
Start: kl. 09.30
Slutt: kl. 13.30 etterfulgt av lunsj

Mållgruppe:
Kurset er tilrettelagt for erfarne kunderådgivere på bedriftsmarkedet innenfor kredittområdet, og banksjefer/ ledere i banken som er opptatt av næringsutvikling i lokalmiljøet.


 Programposter:

Seminaret vil bestå i fem temaer:

1. Overordnet innføring i OPS-modellen

 • a. Gjennomgang av den overordnede strukturen i OPS-prosjekter, eksempler på nye prosjekter
 • b. Gjennomgang av de ulike fasene i et OPS-prosjekt; anbud, finansiering, prosjektering, bygging og drift.
 • c. Oversikt og gjennomgang av hovedpartene i et prosjekt; staten, prosjektselskapet (SPV-et), investorene, entreprenørene og bankene.

2. Oversikt over de viktigste avtalene i et OPS-prosjekt

 • a. OPS-kontrakten
 • b. Trepartsavtalen mellom oppdragsgiver, OPS-selskap og långivere
 • c. Avtalestrukturen mellom OPS-selskapet og rådgivere og entreprenører

3. Finansiering av OPS-prosjekter

 • a. Gjennomgang av enkelte sentrale risikofaktorer for långiverne
 • b. Struktureringen av finansieringen
 • c. Strukturering av låneavtalen og viktige forhold og spørsmål som må vurderes i tilknytning til lånedokumentasjonen.

4. Sikring av lån ved finansiering av OPS-prosjekter;

 • gjennomgang av de vanligste sikkerheter og analyse av trepartsavtaler ("direct agreements") som brukes ved OPS-prosjekter.

 

5. Gjennomgang av utvalgte OPS-prosjekt de siste år.

 

 

Praktisk informasjon

Finansiering av prosjekter: offentlig / privat samarbeid


22. november 2018
Oppstart kl. 09.30

Advokatfirmaet Grette AS sine lokaler -
Filipstad Brygge 2, 0252 Oslo

Kr 2 950,- inkl. lunsj

10. april 2017

 • Advokat Børge A. Grøttjord
 • advokat Jørgen Aardalsbakke samt
 • advokat Johan Christian Kongsli 
  m.fl.   

Alle kommer fra Advokatkontoret Grette AS

Påmelding »

 1. Påmeldingen er bindende.
 2. Ved avmelding senere enn 10 dager før arrangementet belastes 50 % av kursavgiften.
 3. Ved avmelding 3 dager før kurs eller uteblivelse belastes full avgift.
 4. Dersom kursarrangør blir belastet for avmeldte deltakere av hotellet, blir belastningen videresendt til arbeidsgiver.
 5. Hvis du blir forhindret fra å møte, er det fullt mulig å la en kollega overta plassen din.
 6. Ved sykdom gjelder reglene overfor.

Ta kontakt med oss på +47 22 9831 | firmapost@spama.no hvis det er noe du lurer på.