Derivat seminar

Bruken av finansielle derivater som skal sikre mot svingninger i valuta og renten som blant annet valutasikringer og rentebytteavtaler, har blitt ett viktig område innenfor moderne finans.

Praktisk informasjon

Derivatdokumentasjon / forhandling av ISDA Master Agreements

11. desember 2018
Oppstart Kl 09.30 til kl 14.00

Advokatfirmaet Grette AS,
Filipstad Brygge 2 (ved Aker Brygge)
0114 Oslo

Kr 3850,- inkl. lunsj

så fort som mulig

fra Advokatfirmaet Grette

Dokumentasjonen og forhandlinger av finansavtaler for handel med derivater har siden 90-tallet vært gjenstand for en stadig større grad av standardisering. Etter finanskrisen har det også vært et større fokus på og krav til at derivathandel skal undergis derivatdokumentasjon. I tillegg har det vokst frem standardiserte sikkerhetsavtaler for å sikre motpartsrisiko. De mest brukte standardiserte avtaler ved handel av finansielle derivater er i dag ISDA 1992 og 2002 Master Agreements.

Målgruppe
Seminaret retter seg mot og vil være av interesse for alle som arbeider med forhandling av slike avtaler i norske banker, verdipapirforetak og andre finansinstitusjoner, eller som for øvrig ønsker mer kunnskap om bruken av disse avtalene.

Seminaret
Seminaret gir en grunnleggende innføring i rammeavtalene for handel med finansielle derivater – de såkalte ISDA Master Agreements, samt den tilhørende sikkerhetsdokumentasjonen ISDA Credit Support Annex. De mest sentrale punktene det ofte forhandles rundt i slike avtaler vil også gjennomgås. Seminaret vil også gå gjennom en case basert forhandling av de mest sentrale punktene i en ISDA Master Agreement.

Seminaret var satt opp i desember 2018 og på grunn av stor interesse settes det nå opp påny og det er utvidet for å sette av mer tid til case baserte eksempler på forhandling av avtalene.


Programposter

 1. Innføring i de viktigste risiki ved derivater
 2. Oversikt over de viktigste relevante reguleringer og regler
 3. EMIR og clearing av derivater
 4. Oversikt over ISDA dokumentasjonen, strukturen og utviklingen
 5. Innføring i ISDA Master Agreement
 6. Forhandlinger av ISDA Master Agreement/ISDA Schedule
 7. Case baser forhandling av de mest sentrale punktene i en ISDA Master Agreement
 8. Innføring i Credit Support Annex sikkerhetsdokumentasjon
 9. Forhandling av Credit Support Annex sikkerhetsdokumentasjon

 

Bekreftet påmelding blir sendt pr. mail ca. 2 uker før kursstart.       

Praktisk informasjon

Derivatdokumentasjon / forhandling av ISDA Master Agreements

11. desember 2018
Oppstart Kl 09.30 til kl 14.00

Advokatfirmaet Grette AS,
Filipstad Brygge 2 (ved Aker Brygge)
0114 Oslo

Kr 3850,- inkl. lunsj

så fort som mulig

fra Advokatfirmaet Grette

Påmelding »

 1. Påmeldingen er bindende.
 2. Ved avmelding senere enn 10 dager før arrangementet belastes 50 % av kursavgiften.
 3. Ved avmelding 3 dager før kurs eller uteblivelse belastes full avgift.
 4. Dersom kursarrangør blir belastet for avmeldte deltakere av hotellet, blir belastningen videresendt til arbeidsgiver.
 5. Hvis du blir forhindret fra å møte, er det fullt mulig å la en kollega overta plassen din.
 6. Ved sykdom gjelder reglene overfor.

Ta kontakt med oss på +47 22 9831 | firmapost@spama.no hvis det er noe du lurer på.