Klar – ferdig – bestå AFR

Trenger du hjelp til å bestå AFR Kunnskapsprøven, eller har du kandidater som trenger hjelp?

Praktisk informasjon

Skreddersydd eksamenshjelp for å bestå Kunnskapsprøven AFR.

Etter avtale
Etter avtale

Personlig veiledning
kr 1 650,-

Web-forelesning
kr 970,-

Alle web-forelesningene
kr 7 800,-

Eksamenshjelpen fra Spama er skreddersydd ditt behov: 

 • Personlig veileder som hjelper deg å skape egen trygghet og ro i testsituasjonen
 • Faglig veileder som hjelper deg å bestå kunnskapsprøven AFR
 • Trening i å lese og tolke tester. Hvorfor er rett svar rett og feil svar feil?

Eksamenshjelpen tilbys via webinarer. Vi kan også holde bedriftsinterne kurs etter nærmere avtale.

Forutsetninger
Vi legger til grunn at du har lest alt pensum som fremkommer i fagplanen. Du er enten er klar for ditt første forsøk i kunnskapsprøven AFR, eller du har strøket første gang og er i ferd med å prøve deg for andre gang.


Trinn 1 Kartlegging
Kartlegg først hvilke fagemner du trenger hjelp til, eller hvilke emner du strøk på dersom du allerede har tatt kunnskapsprøven. Velg deretter de fagemnene som er aktuelle for deg. 

Trinn 2 Drøfting
Her drøfter du og veilederen din resultatet fra kartleggingen og snakker om hvordan du kan bli trygg i testsituasjonen. Du får også trening i å lese og tolke tester.

Veileder Terje Johnsen i Johnsen Consulting har lang erfaring med å coache finansielle rådgivere innenfor autorisasjon.

Trinn 3 Veiledning
Faglig veiledning hvor testoppgavene står i fokus. Hvorfor er rett svar rett og feil svar feil?


Gjennomføring og priser

 1. Personlig veiledning i forkant av webinarer
  Varighet ca. 30 - 45 min
  Pris kr 1 650,-

 2. Emneområde
  Webinarer med varighet 30 - 45 min.
  Pris pr. forelesning kr 970,-

  Samlet pris for alle forelesninger kr 7 800,-

Tilgjengelige forelesninger og kurs 

Tverrgående emne - Grunnleggende regelverk
Faglig veileder: Henrik Nygaard, advokat DNB

Tverrgående emne - Etikk og god rådgivningsskikk
Faglig veileder: Anne Rose Røsbak Feragen, daglig leder og foreleser ved Activa Humanistisk Akademi

Emneområde 1 Personlig økonomi 

1.1 Privatøkonomisk styring, budsjett, relevante emner i ulike livsfaser
1.2 Selvangivelser og skatt
Faglig veileder: Rolf Mæhle, fagsjef i Finans Norge 

1.3  Alderspensjon og uføretrygd
Faglig veileder: Kristian Jacobsen, seniorrådgiver og partner i Tredjepart 

1.4 Arv, forskudd på arv, skatt og tilpasninger
1.5 Økonomiske og   juridiske sider ved inngåelse og oppløsning av         ekteskap og ugift samliv
1.6 Mindreårige, verge, fylkesmannen og banken
Faglig veileder: Erik Engeland, advokat hos Advokatene i Hurum

Emneområde 2 Makroøkonomi
Faglig  veileder: Joachim Thøgersen , førsteamanuensis Handelshøyskolen ved HiOA
Emneområde 3 Finansmarkeder
Faglig veileder: Ole Petter Nordstrøm, førstelektor ved HiOA
Emneområde 4 Produktgrupper
Faglig veileder: Ole Petter Nordstrøm, førstelektor ved HiOA
Emneområde 5 Regelverk for finansiell rådgivning
Faglig veileder:  Henrik Nygaard, advokat DNB

Illustrasjon til artikkel

Praktisk informasjon

Skreddersydd eksamenshjelp for å bestå Kunnskapsprøven AFR.

Etter avtale
Etter avtale

Personlig veiledning
kr 1 650,-

Web-forelesning
kr 970,-

Alle web-forelesningene
kr 7 800,-

 1. Påmeldingen er bindende.
 2. Ved avmelding senere enn 10 dager før arrangementet belastes 50 % av kursavgiften.
 3. Ved avmelding 3 dager før kurs eller uteblivelse belastes full avgift.
 4. Dersom kursarrangør blir belastet for avmeldte deltakere av hotellet, blir belastningen videresendt til arbeidsgiver.
 5. Hvis du blir forhindret fra å møte, er det fullt mulig å la en kollega overta plassen din.
 6. Ved sykdom gjelder reglene overfor.

Ta kontakt med oss på +47 22 9831 | firmapost@spama.no hvis det er noe du lurer på.