Fagdag: Regelverk

Regelverk for autoriserte finansielle rådgivere.

Praktisk informasjon

Bankinternt kurs. Ta kontakt for tilbud.

Dette emneområdet omfatter:

 • Rettslig ramme for finansiell rådgivning
 • Lov om verdipapirhandel
 • Lov om verdipapirfond
 • Forsikringsavtalelovens del B om informasjonsplikt
 • Lov om forsikringsformidling
 • Finansavtaleloven


En fagdag med kunden i fokus hvor vi legger god forretningsskikk og god rådgivningskikk i bunnen. Vi ser på kundens og bankens plikter og rettigheter fra avtaleinngåelse og gjennom det løpende kundeforholdet. Vi skal også se hva vi kan lære av saker fra Finansklagenemnda.

Innholdet i kurset er en støtte til e-læringskursene. Sammen med disse dekker fagdagen de oppdaterte kompetansekravene innenfor emnet Regelverk og er i samsvar med fagplanen til kunnskapsprøven.
 
Foreleser er advokat Henrik Nygaard, DNB.


Ta gjerne kontakt med oss for et tilbud.

Kontaktinformasjon

 

 

Praktisk informasjon

Bankinternt kurs. Ta kontakt for tilbud.

 1. Påmeldingen er bindende.
 2. Ved avmelding senere enn 10 dager før arrangementet belastes 50 % av kursavgiften.
 3. Ved avmelding 3 dager før kurs eller uteblivelse belastes full avgift.
 4. Dersom kursarrangør blir belastet for avmeldte deltakere av hotellet, blir belastningen videresendt til arbeidsgiver.
 5. Hvis du blir forhindret fra å møte, er det fullt mulig å la en kollega overta plassen din.
 6. Ved sykdom gjelder reglene overfor.

Ta kontakt med oss på +47 22 9831 | firmapost@spama.no hvis det er noe du lurer på.