Fagdag: Pensjon

Pensjon for autoriserte finansielle rådgivere. Fagdagen dekker håndtering av krevende pensjonsspørsmål.

Praktisk informasjon

Bankinternt kurs. Ta kontakt for tilbud.

Målgruppe 
Rådgivere eller andre som ønsker spissing og vedlikehold av kunnskapen.

Målsetning
Å gjøre deg i stand til å besvare flere viktige spørsmål fra dine kunder om pensjon.

Innhold 

Tjenestepensjoner i endring

  • gjennomgang av hva som faktisk skjer
  • hvilke konsekvenser får dette for de ansatte
  • hva kan gjøres for å demme opp for tapte dekninger

Kurset inneholder praktiske råd og tips om innhenting av pensjonsrettigheter. Du får også forklaring på hva som ligger i Navs beregninger og tjenestepensjonsordningene.

I forkant av fagdagen kan du sende inn spørsmål du møter fra dine kunder.
Disse blir så gjennomgått og besvart i plemum.

Vi dekker også spørsmålet om hva som er årsaken til at så mange tar ut tidlig pensjon
- er dette gjennomtenkt 
- praktiske eksempler med konsekvenser, herunder skatt
- hvem forvalter sannheten

Foreleser er selskapet Tredjepart AS.


Ta gjerne kontakt med oss for et tilbud.

Kontaktinformasjon

Praktisk informasjon

Bankinternt kurs. Ta kontakt for tilbud.

  1. Påmeldingen er bindende.
  2. Ved avmelding senere enn 10 dager før arrangementet belastes 50 % av kursavgiften.
  3. Ved avmelding 3 dager før kurs eller uteblivelse belastes full avgift.
  4. Dersom kursarrangør blir belastet for avmeldte deltakere av hotellet, blir belastningen videresendt til arbeidsgiver.
  5. Hvis du blir forhindret fra å møte, er det fullt mulig å la en kollega overta plassen din.
  6. Ved sykdom gjelder reglene overfor.

Ta kontakt med oss på +47 22 9831 | firmapost@spama.no hvis det er noe du lurer på.