Juridiske avtaledokumenter

Avtaledokumenter

Spama har spisskompetanse på utvikling og produksjon av juridiske avtaledokumenter innen bank og finans. Vi leverer de fleste vilkårdokumenter innen fagområdene dagligbank og kreditt/depot. Et bredt utvalg av disse er også tilgjengelig på engelsk.

Dagligbank

Dokumentoversikt - dagligbank

Kreditt/depot

Dokumentoversikt - kreditt/depot

Dokumenter på engelsk

Dokumentoversikt - avtaledokumenter på engelsk

Nytt og nyttig

Endringer i organiseringen av løyvemyndigheten for godstransport- og turvognløyver

Statens vegvesen i Lærdal overtar fra 1. januar 2015 det administrative ansvaret for løyvene for godstransport og turvogn.

Fylkeskommunene skal fremdeles ha ansvaret for de behovsprøvde løyvene - løyver for buss i rute, drosjeløyver, selskapsvognløyver og  løyver for transport for funksjonshemmede.

Staten skal fremdeles ha det overordnede ansvaret for løyver for riksvegferger og for ruteløyver som krysser fylkesgrenser.

Oppdaterte versjoner av GARANTI for gods- og persontransportvirksomhet er levert datasentralene.

Kundenett

På Spamas egne sider for kunder, finner du informasjon som knytter seg til våre leveranser innenfor dokumentområdet. Her finner du bl.a.:

Avtaledokumenter
Eksempeldokumenter på Spamas standardiserte dokumenter i gjeldende juridiske versjon.

Endringsbeskrivelser
Oppsummering av siste endringer som er foretatt.

Revisjoner
I forkant av de to halvårlige revisjonene vil overordnet informasjon om innholdet av den kommende revisjonen være tilgjengelig.

Kundenettet krever pålogging med brukernavn og passord.

FATCA 

Utvidet opplysningsplikt i forbindelse med FATCA-avtalen - endring av Kundeerklæringer.

Spama har i samarbeid med noen av bankene foretatt endringer i Kundeerklæring Personkunde og Kundeerklæring juridisk person Næringsforhold. Endringene har utgangspunkt i de opplysninger som må gis knyttet til FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act). Dokumentene leveres foreløpig i PDF-format. 

Mer om FATCA

Vilkårvisning på nett

En nettbasert løsning for presentasjon av avtalevilkår som kan integreres med bankens selvebetjeningsløsninger. Løsningen er spesielt utviklet for mobile flater.

Produktark Vilkårvisning på nett

Produktark

Versjonsarkiv

Nettbasert versjonsarkiv som reduserer bankens lagringsbehov.

Produktark Versjonsarkiv

Produktark

Dokumentveiledere

Brukervennlige løsninger som støtter arbeidet med bruk og utfylling av sikkerhet- og garantidokumenter.

Depot

Produktark Dokumentveileder Depot

Produktark 

Garanti

Produktark Dokumentveileder Garanti

Produktark

Dynamiske PDF-dokumenter

De juridiske avtaler som inngås mellom bank og kunde blir som regel til via bankenes fagsystemer. Det finnes imidlertid situasjoner hvor det er hensiktsmessig å fylle ut et dokument manuelt, enten på grunn av kompleksitet eller av andre årsaker. Vi har utviklet en ny generasjon avtaledokumenter i PDF, hvor du vil kunne benytte stor grad av fleksibilitet og dynamikk.

Teknologiske plattformer

Spama leverer dokumenter utviklet i Adobe Central Pro (som er utgående), Adobe Live Cycle, Adobe AEM og HP Exstream.

Ta kontakt med oss på +47 22 9831 | firmapost@spama.no hvis det er noe du lurer på.