Hvitvasking og antikorrupsjon

Hvitvasking for alle ansatteAlle ansatte er selskapets ansikt utad. Kurset har derfor alle ansatte som målgruppe. Gjennom en kort introduksjon kommer det frem hvorfor det er viktig at alle kan svare på spørsmål om hvitvasking.

Ved å lytte til videoer, se animasjoner og svare på oppgaver lærer de ansatte:

 • hva hvitvasking er
 • hvordan selskapet jobber for å forebygge hvitvasking
 • "kjenn-din-kunde"-prinsippet
 • hva risikobasert tilnærming er
 • hvilke ansvarsforhold som gjelder 
 • konsekvenser ved brudd på hvitvaskingsregelverket
 • hva terrorfinansiering er og hvordan trusselbildet i Norge er

Når man har svart riktig på alle oppgaver, får man et diplom som kan skrives ut. Det tar en liten halvtime å gjennomføre kurset. 

Hvitvasking og terrorfinansiering

  

Dette kurset er en nøyere faglig gjennomgang av hvitvaskingsregelverket. Målgruppen er finansielle rådgivere, og kurset er utviklet med PwC som fagressurs. 

Kurset erstatter tidligere kurs til tverrgående emner i autorisasjons- og godkjenningsordningene. Læringsmålet er å være operativ og kunne avverge forsøk på hvitvasking.

Finn risikoen


Et praktisk rettet e-læringskurs for å forebygge og avdekke kundesituasjoner og transaksjoner som kan ha tilknytning til utbytte av straffbare handlinger eller tilknytning til terrorhandlinger. 

Målgruppen er alle ansatte i finansbransjen som jobber i bedrifter som har krav på seg til rapportering av det løpende antihvitvaskingsarbeidet i bedriften. Dette vil typisk være ansatte i bank og forsikring, eiendomsmeglere, fondsmeglere, advokater og revisorer. 

I kurset vektlegges medarbeidernes innsats og årvåkenhet. Det gis eksempler på hvordan man kan involvere seg i en risikoworkshop og hvordan kunderådgiver håndterer en kunde som vekker mistanke.

Finn risikoen - workshop

I tillegg til kurset «Finn risikoen» er det utviklet en verktøykasse til forberedelse, gjennomføring og oppfølging av en risikoworkshop i egen bedrift. Målgruppen er ledere og hvitvaskingsansvarlige.

Antikorrupsjon - finansEn korrupsjonssak er svært ressurskrevende å håndtere når den inntreffer. Spama har i samarbeid med PwC utviklet et e-læringskurs og en test i antikorrupsjon. Kurset er spesielt tilpasset finansnæringen og målgruppen er alle ledere og kunderådgivere.

Etter gjennomgått kurs skal man vite: 

 • hva korrupsjon er
 • hvem som kan være utsatt for korrupsjon
 • hvor og når korrupsjon kan forekomme
 • hvordan korrupsjon skjer 
 • hvorfor korrupsjon er så skadelig, både for enkeltindividet og for bedriften

Antikorrupsjon - kommune
En korrupsjonssak er svært ressurskrevende å håndtere når den inntreffer. Spama har i samarbeid med PwC utviklet et e-læringskurs og en test i antikorrupsjon som er spesielt tilpasset kommunene og offentlig sektor.

Noe du lurer på?

Ta gjerne kontakt med en av oss.

Anne-Line Moren       Liv Grete Torper

Tlf. 930 33 009          Tlf. 930 33 301

 

Ta kontakt med oss på +47 22 9831 | firmapost@spama.no hvis det er noe du lurer på.