GDPR og personopplysninger

Ny personopplysningslov

Den nye personopplysningsloven trådte i kraft 20. juli 2018. Finansbransjen oppdaterer seg på hva dette innebærer for finansforetakene og den enkelte ansatte. Det er ikke nok å kjenne til de nye reglene. Man må også kunne gi en god forklaring når noen spør om hvordan bedriften håndterer personopplysninger.


Spama har, i samarbeid med Finans Norge, utviklet et effektivt e-læringskurs som gir alle ansatte nødvendig kompetanse på kort tid. 

Introduksjon til kurset 

Videoen under er en rask og oversiktlig introduksjon av hva kurset omfatter. 

Kursets innhold

E-læringskurset er delt opp i temaer som gjenspeiler hovedpunktene i personopplysningsloven. Innholdet er godt balansert med teori, videosnutter og oppgaver. Du får tilbakemelding underveis om du har svart riktig eller ikke.

 

Ta kontakt med: 

Anne-Line Moren

(+47) 930 33 009

Ta kontakt med oss på +47 22 9831 | firmapost@spama.no hvis det er noe du lurer på.