Ny finansavtalelov

Finans Norge har overfor justisdepartementet understreket flere ganger at det er avgjørende at næringen får minimum seks måneder fra endelige forskrifter foreligger, til loven skal tre i kraft.

Når forskriften omsider kommer, 19. september 2022, er de nevnte seks måneder redusert til tre. I tillegg ble nødvendige overgangsregler ikke vedtatt før 29. september. 

Dette medfører at Spama, som leverandør av juridiske avtaledokumenter til flertallet av norske banker, må prioritere strengt hvilke avtaledokumenter som er de viktigste, og som må produksjonsettes ved lovens ikrafttredelse.

Prioriteringene gjøres i tett samarbeid med Finans Norges Fagutvalg Dokument og Fagutvalg Kontrakt. Følgende avtaledokumenter vil bli levert for produksjonssetting 01.01.2023, og alle kunder forutsettes å ha mottatt nye versjoner innen jul.

Tabell