Ny finansavtalelov

Loven ble sanksjonert i statsråd 18. desember 2020, men dato for ikrafttredelse er ennå ikke bestemt. Status for forskriftsarbeidet er heller ikke kjent, og det antas derfor at loven ikke vil tre i kraft før 1. januar 2022.

Finans Norges diverse fagutvalg er i gang med å revidere sine anbefalte mønstervilkår for innskudd og betalingstjenester, samt kreditt- og kausjonsavtaler.

Så snart dette arbeidet er fullført, vil Spama begynne å levere tilsvarende oppdaterte avtaledokumenter til datasentraler og banker.