Kredittvurdering BM

Kurs
Hotel Bristol, Oslo 

Dato: 5. - 6. november 2024
Tid: oppstart dag 1 kl. 10.00
Påmeldingsfrist: 20. oktober 2024

Kurset gir en bred oversikt over de viktigste feltene innen kredittområdet på bedriftsmarked. 

Kurset inneholder blant annet en gjennomgang av en rekke forretningsmessige problemstillinger, relevante nøkkeltall, samt regnskapets betydning for kredittvurderingsprosessen.

Målgruppe

Bankens rådgivere på bedriftsmarkedet. Kurset passer for ansatte som er nye innen BM, samt for mer erfarne ansatte som ønsker å oppfriske eksisterende kompetanse.

 

Praktisk informasjon 

Dato

5. - 6. november 2024

Tid

Oppstart dag 1 kl. 10.00

Sted

Hotel Bristol, Kristian IVs gate 7, 0164 Oslo

Kursavgift

kr 6900,- ekskl. oppholdskostnader og mva på servering

Påmeldingsfrist 

20. oktober

 

Meld på 

 


Gjennomføring

Kurset arrangeres som fysisk kurs i Oslo, og vil ikke bli streamet.

Kurset går over 2 dager, med oppstart kl. 10.00 dag 1.


Meld på  


Program 

Kurset inneholder blant annet en gjennomgang av en rekke forretningsmessige problemstillinger, relevante nøkkeltall, samt regnskapets betydning for kredittvurderingsprosessen.

 
1. Kredittprosessen    
a) hva er kredittrisiko     
b) overordnet styring og kontroll av kedittrisiko     
c) formålet med kredittsystemet     
d) overordnet om kredittprosessen fra innvilgelse til avvikling     
e) hvorfor benytte kredittmodell(er) og kredittscoringsverktøy
     
2.Kredittinnvilgelse – hvordan vurdere en kredittsak
a) Kundeforståelse
     - vurdering av selskapstype og konsernstrukturer
     - konsolidering av selskaper         

b) Ledelsesanalysen
     - hvorfor er analyse av ledelse viktig?
     - hvordan utføre ledelsesanalysen, og hvilke momenter bør vurderes
     - strategiens betydning for bankens utlånsbeslutning
     - anmerkninger på selskap, hva betyr de?          

 c) Betjeningsevne
     - regnskapsanalyse, vurdering av historisk inntjening
     - vurdering av kundens budsjetter
     - kontantstrømsanalyse
     - sensitivitetsanalyse
     - arbeidskapital
     
d) Soliditet og omstillingsevne
     - vurdering og korrigering av balansen
     - regnskaps- og nøkkeltallsanalyser av selskapets balanse
     - vurdering av selskapets fremtidige balanse
           
e) Sikkerhet og vilkår
     - vurdering av pantet selskapet stiller
     - sette vilkår for å styre engasjementet
     - risikoprising
           
f) Kredittfaglige problemstillinger i konsernstrukturer
     
3. Kort om oppfølging av tapsutsatte engasjementer
a) identifisere tapsutsatte engasjementer    
b) analyse av tapsutsatte engasjementer     
c) tiltak for å begrense tap

 

 

Meld på 

 

Foredragsholdere

Kjetil Kristensen
Partner, Consulting, Financial Service Organization, EY

Kjetil er partner i EY sin konsulentavdeling for bank og finans (FSO). Han er en erfaren foredragsholder, og han har i løpet av de siste 20 årene holdt en rekke kurs i håndtering av kreditt for bankrådgivere i bedriftsmarkedet. Som ansvarlig partner for tolv norske finansforetak, har Kjetil betydelig erfaring fra compliance, risikostyring og internkontroll innen bank og finans, med et særlig fokus på kredittområdet.Stian Haugen
Senior Manager, Consulting, EY

Stian er senior manager i EY sin konsulentavdeling i Stavanger. Han har i flere år utarbeidet og holdt kurs innen kredittområdet. Stian har lang erfaring med kreditt og kredittstyring i store og små norske banker, hvor han har spesialisert seg mot bedriftsmarkedet. I tillegg til å arbeide med banker, har Stian lang erfaring med virksomhetsforbedring, strategi og risikostyring innen olje og gass, og andre bransjer.


Meld på 

 

Påmeldingsregler

Påmeldingsreglene vil variere i året 2024 for de forskjellige arrangementene. Når det ikke er mulig å gjennomføre kurs og konferanser vil arrangementer kunne bli flyttet til en ny dato, eller satt opp som webinar, alternativt kansellert.

  1. Påmeldingen er bindende.
  2. Blir du forhindret fra å møte er avbestillingsfristen 2 uker før oppstart av arrangementet.
  3. Dersom kursarrangør blir belastet for avmeldte deltakere av hotellet, blir belastningen videresendt til arbeidsgiver.
  4. Hvis du blir forhindret fra å møte, er det fullt mulig å la en kollega overta plassen din.
  5. Ved sykdom gjelder reglene ovenfor.
  6. Lenken til digitale webinarer er personlig og skal ikke videresendes, eller deles.

 Meld på

 

Hotellrom blir bestilt av kursarrangør.

Bekreftet påmelding blir sendt ut ca. 2 uker før kursstart.