Kredittkurs PM

Kurs
Dato: 17. oktober 2024
Tid: kl. 09.30 - kl. 16.00
Påmeldingsfrist: 20. september 2024


Vi ønsker velkommen til en spennende fagdag hvor vi setter fokus på kredittprosessen for personmarkedet.

Kurset gir en bred oversikt over de viktigste feltene innenfor kredittprosessen på personmarked med anvendelse i et eller flere case. Kurset inneholder blant annet en gjennomgang av en rekke problemstillinger knyttet til prosessen. Vi ser blant annet på de regulatoriske rammebetingelsene, saksgangen, produkt- og kundeforståelse, betjeningsevne, sikkerheter og beslutningsprosessen. Denne dagen treffer du dyktige forelesere med bred faglig kompetanse innen personlig økonomi.

Kurset skal hjelpe rådgiveren til å bli tryggere, og gi innsikt i problemstillinger som man som rådgiver vil møte i kunderådgiversamtalen.

Evne til å analysere og forstå kunders scoring, kundespesifikke risikodrivere (eks. alder, arbeidssituasjon mv. mellomfinansiering, byggelån, tolke resultater fra analysemodeller, utrede risiko forbundet med ulike inntektskilder, kartlegge hva som påvirker foventet inntekt, SIFO's referansebudsjett og hvordan økonomiske utfordringer kan påvirke enkeltpersoner er noen av temaene vi vil se på. Vi ser også på hvordan panteobjektene kan være utsatt for klima- og miljørisiko, anvendelse av bankens strategi for fleksibilitetskvoten og veilednings- og forklaringsplikten.

Veldig bra kurs!
Det som gjorde dette kurset så bra var særlig eksempler som oppleves som relevant praksis.

Tilbakemelding fra deltakere!Målgruppe

Bankens rådgivere på personmarkedet. Kurset passer for ansatte som er nye innen PM, samt for mer erfarne ansatte som ønsker å oppfriske eksisterende kompetanse.

 

Praktisk informasjon 

Dato

17. oktober

Tid

Fra kl. 09.30 - 16.00

Sted

Scandic Nidelven, Havnegata 1-3, 7010 Trondheim

Kursavgift

Kr 6 500,-  (ekskl. mva på servering)

Påmeldingsfrist 

20. september

 

Meld på 

 


Gjennomføring

Kurset arrangeres som fysisk kurs i Trondheim, og vil ikke bli streamet.
Kurset går over 1 dag, med oppstart kl. 09.30.Meld på  


Programposter
 • Introduksjon til kredittrisiko
  -    Forklare konseptet bank
  -    Beskrive regulatoriske rammebetingelser
       (utlånsforskriften, finansavtaleloven mv.)
  -    Utrede formålet med kredittsystemet
 • Saksgang
  -    Identifisere fallgruver i kredittprosessene
  -    Utrede dokumentasjonskrav
  -    Differensiere innholdet i en kredittsak
 • Produkt- og kundeforståelse
  -    Evne til å analysere og forstå kundens scoring
  -    Vise forståelse for kundespesifikke risikodrivere (eks. alder, arbeidssituasjon mv.)
  -    Vise forståelse for produktspesifikke risikodrivere (eks. mellomfinansiering, byggelån mv.)
  -    Anvende krav til kundetiltak (AHV)
 • Betjeningsevne
  -    Tolke resultater fra analysemodeller
  -    Utrede risiko forbundet med ulike inntektskilder
  -    Evne til å kartlegge hva som påvirker forventet næringsinntekt
  -    Vise forståelse for prinsippene bak SIFOs referansebudsjett
 • Sikkerheter
  -    Utrede prisdrivere i boligmarkedet og hvordan dette påvirker bankens risiko
  -    Demonstrere kritisk egenvurdering av eksterne verdiestimat (E-takst, Eiendomsverdi mv.)
  -    Vise forståelse for hva som påvirker realiserbarheten til panteobjektene
  -    Beskrive hvordan panteobjektene kan være utsatt for klima- og miljørisiko
 • Beslutning
  -    Utrede barrierer og drivere for lønnsomhet
  -    Evne til å anvende bankens strategi for fleksibilitetskvoten
  -    Demonstrere og tilpasse veilednings- og forklaringsplikten

 

Meld på 

 

Foredragsholdere

Kjetil Kristensen
Partner, Consulting, Financial Service Organization, EY

Kjetil er partner i EY sin konsulentavdeling for bank og finans (FSO). Han er en erfaren foredragsholder, og han har i løpet av de siste 20 årene holdt en rekke kurs i håndtering av kreditt for bankrådgivere i bedriftsmarkedet. Som ansvarlig partner for tolv norske finansforetak, har Kjetil betydelig erfaring fra compliance, risikostyring og internkontroll innen bank og finans, med et særlig fokus på kredittområdet.


Stian Haugen
Senior Manager, Consulting, EY

Stian er senior manager i EY sin konsulentavdeling i Stavanger. Han har i flere år utarbeidet og holdt kurs innen kredittområdet. Stian har lang erfaring med kreditt og kredittstyring i store og små norske banker, hvor han har spesialisert seg mot bedriftsmarkedet. I tillegg til å arbeide med banker, har Stian lang erfaring med virksomhetsforbedring, strategi og risikostyring innen olje og gass, og andre bransjer.


Meld på 

 

Påmeldingsregler

Påmeldingsreglene vil variere i året 2024 for de forskjellige arrangementene. Når det ikke er mulig å gjennomføre kurs og konferanser vil arrangementer kunne bli flyttet til en ny dato, eller satt opp som webinar, alternativt kansellert.

 1. Påmeldingen er bindende.
 2. Blir du forhindret fra å møte er avbestillingsfristen 2 uker før oppstart av arrangementet.
 3. Dersom kursarrangør blir belastet for avmeldte deltakere av hotellet, blir belastningen videresendt til arbeidsgiver.
 4. Hvis du blir forhindret fra å møte, er det fullt mulig å la en kollega overta plassen din.
 5. Ved sykdom gjelder reglene ovenfor.
 6. Lenken til digitale webinarer er personlig og skal ikke videresendes, eller deles.

 Meld på

 

Bekreftet påmelding blir sendt ut ca. 2 uker før kursstart.