Bekjempelse av hvitvasking og skatteunndragelse

Webinarserie
Dato: 29. august 2024 - mai 2025
Tid: fra kl. 09.00
Påmeldingsfrist: 20. august

Webinarserie som tar for seg ulike temaer som er kritiske for å forstå og bekjempe hvitvasking og skatteunndragelse i finanssektoren.

Gjennom ti webinarer vil vi utforske ulike temaer som er kritiske for å forstå og bekjempe hvitvasking og skatteunndragelse i finanssektoren. Webinarene vil gi innsikt, praktiske eksempler og effektive strategier for å håndtere disse utfordringene. Hvert webinar varer i 60 - 90 minutter. Det første webinaret arrangeres den 29. august og det siste i mai 2025.

I høst skal vi bl.a se på hvordan man håndterer risikoen og identifiserer RRH i kunder med komplekse eierstrukturer og hvordan en bank kan bli misbrukt til hvitvasking og skatteunndragelser - og hvordan unngå misbruk. Andre temaer vi ser på er hvilke bransjespesifikke kundetiltak man bør gjøre på utvalgte høyrisikobransjer, og hvilke kontroller man bør ha. Vi skal også innom hvilke kompenserende tiltak man kan iverksette ved mangler i systemer, og manuelle tilpasninger for å imøtegå mangler i risikoklassifiseringsmodellen mm.

Vi har med oss Carine Lindman-Johannesen fra LindmanLaw som foreleser. Carine har 25 års erfaring som forretningsadvokat, hovedsakelig innenfor bank og finans, corporate og compliance. Carine jobber nå hovedsakelig med å bistå banker, verdipapirforetak, forsikringsselskaper og andre rapporteringspliktige med å bekjempe økonomisk kriminalitet og overholde hvitvaskingsregelverket. Velkommen til ti innholdsrike webinarer.


Man kan velge å delta på enkelt webinarer, eller på alle 10.

Temaene i webinarserien er:

2024

 1. Kompleks eierstruktur, hvordan håndterer man disse
  Webinar 29. august - meld deg på
 2. Hvitvasking med fokus på skatteunndragelse
  Webinar 26. september - meld deg på
 3. Hvitvasking, modus operandi for annen type kriminalitet
  Webinar 31. oktober - meld deg på
 4. Bransjespesifikke kundetiltak, høyrisikobransjer
  Webinar 21. november - meld deg på
 5. Kompenserende tiltak ved mangler i systemer
  Webinar 12. desember - meld deg på

2025

  6. Hvitvasking - stråmenn, hvordan identifiserer man disse
  7. Når må man verifisere en kundes opplysninger
  8. Listeførte land – hvilke kundetiltak bør man ha
  9. Hvilke kundetiltak bør banken innføre knyttet til internasjonale
       sanksjoner og sanksjonsrisiko
10. Hvordan balansere Finanstilsynets fokus på regelverksetterlevelse
       vs bankens håndtering av faktisk hvitvaskingsrisiko


Alle webinarene ovenfor - meld deg påMålgruppe
Compliancemedarbeidere og ansatte som jobber med kontrollfunksjoner (risikostyring/compliance), og andre som jobber med forebygging av hvitvasking og økonomisk kriminalitet, juridiske ledere, internrevisorer, ledere og nøkkelpersoner innenfor kredittområdet BM. 

 

Praktisk informasjon 

Dato

Webinarene arrangeres:
fra 29. august 2024 til mai 2025

Tid

Fra kl. 09.00
(varer fra 60 - 90 minutter)

Sted

På egen PC - hjemme, eller på jobb

Kursavgift
pr. deltaker

kr 3 400,- pr. webinar 
- for alle 10 webinarene kr 29.500,-

Påmeldingsfrist

20. august

 


Meld på 

Program


I høst skal vi bl.a se på hvordan man håndterer risikoen og identifiserer RRH i kunder med komplekse eierstrukturer og hvordan en bank kan bli misbrukt til hvitvasking og skatteunndragelser - og hvordan unngå misbruk. Andre temaer vi ser på er hvilke bransjespesifikke kundetiltak man bør gjøre på utvalgte høyrisikobransjer, og hvilke kontroller man bør ha. Vi skal også innom hvilke kompenserende tiltak man kan iverksette ved mangler i systemer, og manuelle tilpasninger for å imøtegå mangler i risikoklassifiseringsmodellen mm.

Temaene i webinarserien er:
  

2024

 1. Kompleks eierstruktur, hvordan håndterer man disse
  Webinar 29. august - meld deg på
 2. Hvitvasking med fokus på skatteunndragelse
  Webinar 26. september - meld deg på
 3. Hvitvasking, modus operandi for annen type kriminalitet
  Webinar 31. oktober - meld deg på
 4. Bransjespesifikke kundetiltak, høyrisikobransjer
  Webinar 21. november - meld deg på
 5. Kompenserende tiltak ved mangler i systemer
  Webinar 12. desember - meld deg på

2025
  6. Hvitvasking - stråmenn, hvordan identifiserer man disse
  7. Når må man verifisere en kundes opplysninger
  8. Listeførte land – hvilke kundetiltak bør man ha
  9. Hvilke kundetiltak bør banken innføre knyttet til internasjonale
      sanksjoner og sanksjonsrisiko
10. Hvordan balansere Finanstilsynets fokus på regelverksetterlevelse
      vs bankens håndtering av faktisk hvitvaskingsrisiko


Alle webinarene ovenfor - meld deg på

 

Gjennomføring

Det første webinaret gjennomføres fra kl. 09.00 den 29. august 2024.

På webinardagen vil du motta en link til e-postadressen som du har registrert deg med. Vi anbefaler at du logger deg på minst 10 minutter før oppstart for å sikre deg at lyd og bilde fungerer. Kursplattformen er åpen fra kl. 08.30.

NB! Står det – Creating your session når du klikker på «knappen» Bli med er det pga en brannmur.  Logg deg da på utenfor bankens nett, f.eks. bankens Gjestenett hvis du sitter i banken, mobilnett, eller ditt private nett på hjemmekontoret.

Bekreftet påmelding blir sendt ut ca. 1 uke før kursstart.


Meld på    

Foredragsholder


Carine Lindman-Johannesen
driver sitt eget advokatfirma LindmanLaw. Hun har snart 25 års erfaring som forretningsadvokat, hovedsakelig innenfor bank og finans, corporate og compliance, blant annet hos Wiersholm, Finanstilsynet, Aker Solutions og Kluge. Hun har også vært juridisk direktør i Santander Consumer Bank og ZTL Payment Solutions.

Carine jobber nå hovedsakelig med å bistå banker, verdipapirforetak, forsikringsselskaper og andre rapporteringspliktige med å bekjempe økonomisk kriminalitet og overholde hvitvaskingsregelverket. Hun har også jobbet mye med internasjonale sanksjoner, særlig siden invasjonen av Ukraina.

 

Meld på 

 

Påmeldingsregler

Påmeldingsreglene vil variere i året 2024 og 2025 for de forskjellige arrangementene. Når det ikke er mulig å gjennomføre kurs og konferanser vil arrangementer kunne bli flyttet til en ny dato, eller satt opp som webinar, alternativt kansellert.

 1. Påmeldingen er bindende.
 2. Blir du forhindret fra å møte er avbestillingsfristen 2 uker før oppstart av arrangementet.
 3. Dersom kursarrangør blir belastet for avmeldte deltakere av hotellet, blir belastningen videresendt til arbeidsgiver.
 4. Hvis du blir forhindret fra å møte, er det fullt mulig å la en kollega overta plassen din.
 5. Ved sykdom gjelder reglene overfor.
 6. Lenken til digitale webinarer er personlig og skal ikke videresendes, eller deles.

 

Meld på 

 

Bekreftet påmelding blir sendt ut ca. 1 uke før webinarstart.