Bankgarantier

Kurs
Dato: 27. november 2024
Fra kl. 10.00 - kl.16.00 
Påmeldingsfrist: 18. november

-generelle juridiske problemstillinger og spesifikke garantityper 

Kurset er tilpasset den praktiske hverdagen til rådgivere som skal medvirke til at bankens kunder stille de rette garantiene og med riktige garantitekster.

Garantiene vi ser på i kurset er:

  • Partsforholdet, garantiforpliktelsen
  • Spesielt om entreprenørgaranti etter NS
  • Spesielt om husleiegarantier, transportløyvegarantier og garantier etter bustadoppføringsloven
  • Transport av garantier, særlig om påkravsgarantier krav under garantien, regress


Formuleringsbruk og tolkningsspørsmål knyttet til garantitekstene er et spesielt område som krever nøyaktighet og kunnskap. Feil kan gi uønskede konsekvenser både for banken og for kunden.   Meld på


Tilbakemelding fra tidligere deltakere på garantikurs
"Bra kurs og gjennomføring. Svært godt faglig innhold."


Målgruppe

Målgruppen for dette kurset er kredittmedarbeidere i bankens næringslivsavdeling, personer som arbeider med skriving av bankgarantier og depotmedarbeidere.


Praktisk informasjon

Tid

fra kl. 10.00 - kl. 16.00

Dato

27. november 2024

Webinar

Oslo, eller nærmeste omegn. 
Sted blir bekreftet senere.

Kursavgift

kr 5 800,-

Påmeldingsfrist

18. novemberMeld på 

 

Program
Onsdag
27. november
 
kl. 09.30 - kl. 10.00 Kaffe / registrering
kl. 10.00 - kl. 10.05 Velkommen
kl. 10.05 - kl. 11.00 Partsforholdet, garantiforpliktelsen
kl. 11.00 - kl. 12.00 Spesielt om entreprenørgaranti etter NS
 kl. 12.00 - kl. 12.45 Lunsj  
kl. 12.45 - kl. 14.00 forts. spesielt om entreprenørgaranti etter NS  
kl. 14.00 - kl. 15.00

Spesielt om husleiegarantier, transportløyvegarantier
og garantier etter bustadoppføringsloven
kl. 15.00 - kl. 16.00

Transport av garantier, særlig om påkravsgarantier
krav under garantien, regress 
kl. 16.00 Slutt
   
  Med unntak av oppstarts- og slutttidspunkt, tas det
forbehold om endringer i programmet, mht
emnemessig rekkefølge. Pauser tas mellom øktene hvor det passer.
   

 Meld på 

Gjennomføring

Kurset blir denne gangen gjennomført som fysisk dagskurs den 27. november fra kl. 10.00 - kl. 16.00. Sted blir bekreftet senere.Meld på

 

Foredragsholdere

Rune Stavenes, advokat og partner i Kyrre
Foreleser,  advokat Rune Stavenes, har vært bostyrer i ca. 30 år, og vil dele sine erfaringer på  dette rettsområdet. Rune har avholdt en rekke kurs for Spama de siste årene. Vi får gode tilbakemeldinger på faglig innhold og nytte av tidligere kurs han har holdt.

 

Meld på

 

Påmeldingsregler

Påmeldingsreglene vil variere i året 2024 for de forskjellige arrangementene. Når det ikke er mulig å gjennomføre kurs og konferanser vil arrangementer kunne bli flyttet til en ny dato, eller satt opp som webinar, alternativt kansellert.

  1. Påmeldingen er bindende.
  2. Blir du forhindret fra å møte er avbestillingsfristen 2 uker før oppstart av arrangementet.
  3. Dersom kursarrangør blir belastet for avmeldte deltakere av hotellet, blir belastningen videresendt til arbeidsgiver.
  4. Hvis du blir forhindret fra å møte, er det fullt mulig å la en kollega overta plassen din.
  5. Ved sykdom gjelder reglene overfor.
  6. Lenken til digitale webinarer er personlig og skal ikke videresendes, eller deles.

 

Meld på