Finansiering av Næringsbygg i tøffe tider

Kurs
Dato: 8. oktober 2024
Tid: kl. 10.00 - kl. 16.00
Påmeldingsfrist: 28. september

I samarbeid med advokatfirmaet DLA Piper Norge arrangerer Spama seminaret Finansiering av næringseiendom i tøffe tider.

Spama AS arrangerer i samarbeid med advokatfirmaet DLA Piper Norge et seminar som retter seg mot banker og andre finansforetak og eiendomsutviklere/investorer som gir lån, eller har engasjementer tilknyttet selskaper, og investorer som utvikler næringseiendom. Formålet med kurset er å sette långiver bedre inn i den transaksjonsprosessen som de bistår i finansieringen av og finansiering av næringseiendom i tøffe tider.

Temaene vi ser på er:

 • Markedspresentasjon v/Kari Due-Andresen, Akershus Eiendom
 • Livssyklusen i utviklingsprosjekter
  – fallgruver i dagens marked m.m. v /Ola Rundfloen
 • Bortfall av tillatelse
  (konsekvenser når tillatelser står "ubrukt" for lenge) v/Tone Gjertsen
 • Aksjelovens § 8-10
  – oppkjøpsfinansiering v/Børge Grøttjord
 • Oppfølging av entreprisen og entreprisen
  – hva må banken fokusere på? v/ Helge Neraal og Live Sjølie
 • Restrukturering og konkurs
  – bankens perspektiv til problemprosjekter v/ Egil Hatling
 • Det skatterettslige perspektivet v/Ingvar Gjerdrem

 

Målgruppe

Kurset retter seg mot alle i bank som jobber med finansiering av fast eiendom.

 

Praktisk informasjon 

Dato

8. oktober 2024

Tid

kl. 10.00 - kl. 16.00

Sted

Lokalene til Advokatfirma DLA Piper,
Bryggegata 6, 0250 Oslo

Kursavgift

Kr 4 650,- ekskl. mva på servering

Påmeldingsfrist 

28. september

 

Meld på 

 


Gjennomføring

I samarbeid med advokatfirmaet DLA Piper Norge arrangerer Spama et dagskurs hvor fokus rettes mot finansiering av næringsbygg i tøffe tider. Kurset arrangeres i Oslo og i lokalene til Advokatfirma DLA Piper.

Arrangementet vil ikke bli streamet.
Meld på  

Programposter

Temaene vi ser på er:

 • Markedspresentasjon v/Kari Due-Andresen, Akershus Eiendom
 • Livssyklusen i utviklingsprosjekter
  – fallgruver i dagens marked m.m. v /Ola Rundfloen
 • Bortfall av tillatelse
  (konsekvenser når tillatelser står "ubrukt" for lenge) v/Tone Gjertsen
 • Aksjelovens § 8-10
  – oppkjøpsfinansiering, v/Børge Grøttjord
 • Oppfølging av entreprisen og entreprisen
  – hva må banken fokusere på? v/ Helge Neraal og Live Sjølie
 • Restrukturering og konkurs
  – bankens perspektiv til problemprosjekter v/ Egil Hatling
 • Det skatterettslige perspektivet v/Ingvar Gjerdrem

 

Meld på 

 

Foredragsholdere

Børge A. Grøttjord,
partner, advokat, faggruppeleder bank og finans, i DLA Piper Norway

Børge bistår långivere, låntakere og investorer innenfor et vidt spekter av lånetransaksjoner samt andre kreditt-, garanti- og panterettslige forhold. Han bistår også ved insolvens og restruktureringer av gjeld. Hans klienter har omfattet banker, verdipapirforetak, fond, PE-hus, norske og internasjonale selskaper samt statseide aksjeselskap. Han bistår også finansinstitusjoner i spørsmål relatert til deres generelle funding og i forhold knyttet til deres rammebetingelser.

Børge har bred erfaring med mange ulike finansieringsformer, herunder prosjekt- og byggefinansiering, oppkjøpsfinansiering, direkte lån, eiendomsfinansiering, asset finansiering, OPS-finansiering, high yield obligasjonslån og internasjonale fundingprogrammer (EMTN-Programmer) og finansielle derivater (ISDA). Han er en hyppig brukt foredragsholder.


Kari Due-Andresen,
Chief Economist - Head of Research, Arbeidserfaring, i DLA Piper Norway

Kari Due-Andresen har over 20 års erfaring med finans- og samfunnsøkonomisk analyse. Hun har jobbet i Handelsbanken fra 2011-2021, og som sjeføkonom fra 2015. Hun har tidligere vært seniorrådgiver i avdelingen for pengepolitikk i Norges Bank og har også erfaring som finansanalytiker i DNB Markets og forskningsassistent ved Økonomisk Institutt ved Universitetet i Oslo (UiO).


DLA Pipe vil også benytte ledende fagekspertise på fordypningstemaene Helge Neraal, Live Sjølie, Egil Hatling, Tone Gjersten, Ola Rundfloen, Ingvar Gjerdrem og moderator Vibeke Søvik Lindberg.Meld på 

 

Påmeldingsregler

Påmeldingsreglene vil variere i året 2024 for de forskjellige arrangementene. Når det ikke er mulig å gjennomføre kurs og konferanser vil arrangementer kunne bli flyttet til en ny dato, eller satt opp som webinar, alternativt kansellert.

 1. Påmeldingen er bindende.
 2. Blir du forhindret fra å møte er avbestillingsfristen 2 uker før oppstart av arrangementet.
 3. Dersom kursarrangør blir belastet for avmeldte deltakere av hotellet, blir belastningen videresendt til arbeidsgiver.
 4. Hvis du blir forhindret fra å møte, er det fullt mulig å la en kollega overta plassen din.
 5. Ved sykdom gjelder reglene overfor.
 6. Lenken til digitale webinarer er personlig og skal ikke videresendes, eller deles.

 

 Meld på

 

Bekreftet påmelding blir sendt ut ca. 1 uke før kursstart.