DORA: krav til etterlevelse - fra GAP til handling

Webinar
Dato: 6. september 2024
kl. 09.00 - 11.00
Påmeldingsfrist: 25. august

Hva innebærer de skjerpede kravene, og hvordan skal bankene navigere fremover for å oppfylle dem?

Spama inviterer i samarbeid med PwC til et kurs som gir en grunnleggende innføring i DORA-forordningen og dens implikasjoner for finanssektoren. 

16. januar 2023 markerte et viktig skifte for finanssektoren i EU – DORA (Digital Operational Resilience Act) trådte i kraft og ble en realitet. Med kravene som skal oppfylles innen første kvartal 2025, står bankene overfor en krevende utfordring som går langt utover dagens IKT-forskrift. Hva innebærer de skjerpede kravene, og hvordan skal bankene navigere fremover for å oppfylle dem? 

Kurset går gjennom bakgrunnen for DORA-forordningen og det nåværende regulatoriske landskapet. Videre vil det gis en innføring i de sentrale kravene i DORA, med spesielt fokus på hvordan bankene bør innrette seg for å sikre etterlevelse.

Kursholderne vil dele praktiske tips og erfaring fra GAP- vurderinger og implementeringsprosjekter. Samlet vil dette gi kursdeltakerne et helhetlig overblikk over utfordringer og muligheter knyttet til regelverket. Det vil også gis et innblikk i hva Finanstilsynet forventer når det gjelder implementeringen av DORA hos rapporteringspliktige. Vi vil også gå gjennom krav i utvalgte tekniske standarder for IKT-risiko, hendelseshåndtering, testing og tredjepartsstyring.

 

Målgruppe

Alle som jobber med styring og kontroll i norske banker, herunder styremedlemmer, ledere i bank/finansforetak, banksjefer, CFO, CISO, systemeiere, CTO, ledere av kontrollfunksjoner (risikostyring/compliance) og internrevisorer.

 

Praktisk informasjon 

Dato

6. september 2024

Tid

kl. 09.00 - 11.00

Sted

På egen PC - hjemme, eller på jobb

Kursavgift

kr 3 400,-

Påmeldingsfrist

25. august


Meld på 

Programposter

Vi vil blant annet se på disse temaene:

 • Bakgrunn for DORA
 • Tidslinje og Finanstilsynets vurderinger
 • DORA vs. IKT- forskriften (Gap)
 • Sentrale krav og elementer i DORA
 • Hva betyr dette for bankene?
 • Hvordan kan bankene sikre etterlevelse av kravene?

 

Meld på  

Gjennomføring

Webinaret gjennomføres 6. september fra kl. 09.00.

På webinardagen vil du motta en link til e-postadressen som du har registrert deg med. Kursrommet åpnes kl. 08.30 hvis du ønsker å teste at lyd og bilde fungerer som det skal.

Du får mulighet til å stille spørsmål skriftlig i en chattefunksjon i «møterommet» underveis i webinaret, og alle som er i «klasserommet» vil se spørsmålene. Alle deltakerne er mutet, vi kan ikke se og høre dere.

Praktisk informasjon
Står det – Creating your session når du klikker på knappen "Bli med" er det på grunn av en brannmur. Logg deg da på via banken gjestenett.

Logger du deg normalt inn via Citrix, gjør følgende: Koble deg opp via gjestenettet i banken – du er da utenfor Citrix (ved stasjonær pc - dra ut nettverkskabelen av pc’en, og gå inn som gjest i nettverket).  Du vil da ved å klikke på knappen "Bli med" komme rett inn i webinaret.

Viktig med et godt internett - og en nettleser som ligger utenfor bankinterne pålogginger, f.eks. Citrix. Vi anbefaler at nettleseren Internett Explorer ikke brukes, da de fleste verktøy ikke lenger støttes av denne nettleseren, bruk gjerne nettleseren Chrome.


Meld på    

Foredragsholdere

Margrethe Rønning
Margrethe er direktør hos PwC og har utstrakt erfaring fra virksomhetsstyring, informasjonssikkerhet, analyse og revisjonsarbeid. Margrethe er en svært erfaren fagekspert og prosjektleder innen informasjonssikkerhet, og har vært ansvarlig for flere prosjekter om nettbasert svindel innen bank og finans, og hun er også en del av PwCs europeiske kjerneteam for DORA- forordningen.

Andreas Fredriksen
Andreas er senior manager hos PwC og har erfaring fra operasjonell IT, regulatorisk etterlevelse og IT-revisjon. Andreas er en av PwCs erfarne IT-revisorer, og har finansiell sektor som kjerneområde. Han har erfaring i å bistå norske finansielle foretak i å implementere tiltak for å etterleve krav fremsatt av IKT-forskriften, europeiske sektorspesifikke krav, og nå DORA-forordningen.

 

 

Meld på 

 

Påmeldingsregler

Påmeldingsreglene vil variere i året 2024 for de forskjellige arrangementene. Når det ikke er mulig å gjennomføre kurs og konferanser vil arrangementer kunne bli flyttet til en ny dato, satt opp som webinar, alternativt kansellert.

 1. Påmeldingen er bindende.
 2. Blir du forhindret fra å møte er avbestillingsfristen 2 uker før oppstart av arrangementet.
 3. Dersom kursarrangør blir belastet for avmeldte deltakere av hotellet, blir belastningen videresendt til arbeidsgiver.
 4. Hvis du blir forhindret fra å møte, er det fullt mulig å la en kollega overta plassen din.
 5. Ved sykdom gjelder reglene overfor.
 6. Lenken til digitale webinarer er personlig og skal ikke videresendes, eller deles.

 

Meld på 

 

Bekreftet påmelding blir sendt ut ca. 1 uke før kurset starter.