Styrepakke

Webinarserie
Dato: september - desember 2024
Tid: fra kl. 09.00
Påmeldingsfrist: 12. september

Webinarserie som tar for seg ulike tema innenfor bankhåndtverket for opplæring av styremedlemmer i finanssektoren.

Styrearbeid blir stadig mer tids- og arbeidskrevende gjennom økte reguleringer og krav til kompetanse. Gjennom ti webinarer ser vi på ulike tema for opplæring av styremedlemmer i finanssektoren. Webinarene passer for alle styremedlemmer i bank og finans. Hvert webinar varer i 30 - 45 minutter. Det første arrangeres den 13. september og det siste i desember. Man kan velge å delta på enkelte webinarer, eller på alle 10. Vi har med oss forelesere fra PwC som vil benytte ledende fagekspertise på fordypningstemaene. 

ESMA/EBA angir at foretakene bør ha på plass policyer og retningslinjer for opplæring av 
styremedlemmer både ved inntreden i rollen og senere for å sikre løpende vedlikehold av relevant kunnskap. Finanstilsynet har bekreftet at retningslinjene vil bli fulgt i Norge.

Kursbevis
sendes automatisk ut til complianceansvarlig (eller til den banken vil) når styremedlemmene har tatt kurs,  deltakere må oppgi en mailadresse ved påmelding.

 

Temaene i webinarserien er:

 1. DORA, GDPR, AI-act, generell digitalisering:
  Webinar 13. september - meld deg på
 2. IFRS 9
  Webinar 27. september - meld deg på
 3. Balanse, kapitalstyring, etc.
  Webinar 18. oktober - meld deg på
 4. Kredittrisiko
  Webinar 25. oktober - meld deg på
 5. Interessekonflikter
  Webinar 8. november - meld deg på
 6. Økonomisk kriminalitet
  Webinar 15. november - meld deg på
 7. Bærekraft i bank
  Webinar 22. november - meld deg på
 8. Åpenhetsloven
  Webinar 29. november - meld deg på
 9. Styrearbeid og utvalg i styreutvalg
  Webinar  6. desember - meld deg på
 10. Strategiarbeid
  Webinar 13. desember - meld deg på

 
Alle webinarene ovenfor - meld deg påMålgruppe
Webinaret retter seg spesielt mot styremedlemmer og alle som jobber med styring og kontroll i norske banker, ledere i bank/finansforetak, banksjefer, CFO, ledere av kontrollfunksjoner (risikostyring/compliance) og internrevisorer.

 

Praktisk informasjon 

Dato

Webinarene arrangeres:
fra 13. september til desember 2024

Tid

Fra kl. 09.00
(varer fra 60 - 90 minutter)

Sted

På egen PC - hjemme, eller på jobb

Kursavgift
pr. deltaker

kr 2 500,- pr. webinar 
- for alle 10 webinarene kr 22.500,-

Påmeldingsfrist

12. september

 


Meld på 

Program


Temaene i webinarserien er:  

 1. DORA, GDPR, AI-act, generell digitalisering:
  Webinar 13. september - meld deg på
 2. IFRS 9
  Webinar 27. september - meld deg på
 3. Balanse, kapitalstyring, etc.
  Webinar 18. oktober - meld deg på
 4. Kredittrisiko
  Webinar 25. oktober - meld deg på
 5. Interessekonflikter
  Webinar 8. november - meld deg på
 6. Økonomisk kriminalitet
  Webinar 15. november - meld deg på
 7. Bærekraft i bank
  Webinar 22. november - meld deg på
 8. Åpenhetsloven
  Webinar 29. november - meld deg på
 9. Styrearbeid og utvalg i styreutvalg
  Webinar  6. desember - meld deg på
 10. Strategiarbeid
  Webinar 13. desember - meld deg på

 
Alle webinarene ovenfor - meld deg på

 

Gjennomføring

Det første webinaret gjennomføres 13. september fra kl. 09.00.

På webinardagen vil du motta en link til e-postadressen som du har registrert deg med. Vi anbefaler at du logger deg på minst 10 minutter før oppstart for å sikre deg at lyd og bilde fungerer. Kursplattformen er åpen fra kl. 08.30.


Du får mulighet til å stille spørsmål skriftlig i en chattefunksjon i «møterommet» underveis i webinaret, og alle som er i «klasserommet» vil se spørsmålene. Alle deltakerne er mutet, vi kan ikke se og høre dere.

Praktisk informasjon
Står det – Creating your session når du klikker på knappen "Bli med" er det på grunn av en brannmur. Logg deg da på via bedriften sitt gjestenett.

Logger du deg normalt inn via Citrix, gjør følgende: Koble deg opp via gjestenettet på din arbeidsplass – du er da utenfor Citrix (ved stasjonær pc - dra ut nettverkskabelen av pc’en, og gå inn som gjest i nettverket).  Du vil da ved å klikke på knappen "Bli med" komme rett inn i webinaret.

Viktig med et godt internett - og en nettleser som ligger utenfor bankinterne pålogginger, f.eks. Citrix. Vi anbefaler at nettleseren Internett Explorer ikke brukes, da de fleste verktøy ikke lenger støttes av denne nettleseren, bruk gjerne nettleseren Chrome.


Meld på    

Foredragsholdere

Magne Sem, Direktør, PwC
Magne har jobbet som ekstern revisor siden 1990 og vært ansvarlig ekstern revisor for en rekke sparebanker.Han har betydelig regulatorisk kompetanse innenfor banksektoren og har bred erfaring som foreleser. Magne har erfaring fra rådgivningsoppdrag innenfor regulatoriske forhold, risikostyring og internkontroll i finansbransjen og offentlig virksomhet. I tillegg er han styreleder i Norsk Finansnærings Økonomigruppe.

PwC vil benytte ledende fagekspertise på fordypningstemaene.

 

Meld på 

 

Påmeldingsregler

Påmeldingsreglene vil variere i året 2024 for de forskjellige arrangementene. Når det ikke er mulig å gjennomføre kurs og konferanser vil arrangementer kunne bli flyttet til en ny dato, eller satt opp som webinar, alternativt kansellert.

 1. Påmeldingen er bindende.
 2. Blir du forhindret fra å møte er avbestillingsfristen 2 uker før oppstart av arrangementet.
 3. Dersom kursarrangør blir belastet for avmeldte deltakere av hotellet, blir belastningen videresendt til arbeidsgiver.
 4. Hvis du blir forhindret fra å møte, er det fullt mulig å la en kollega overta plassen din.
 5. Ved sykdom gjelder reglene overfor.
 6. Lenken til digitale webinarer er personlig og skal ikke videresendes, eller deles.

 

Meld på 

 

Bekreftet påmelding blir sendt ut ca. 1 uke før webinaret starter.