Panterett PM - utvalgte temaer

Webinar
Dato: 15. - 16. oktober
Tid: kl. 09.00 - 12.00 begge dager

Påmeldingsfrist: 10. oktober

Webinaret har som målsetting å gi en grundig innføringer i de panterettslige problemstillinger som er relevante for personkundemarkedet.

Spama arrangerer et webinar for kunderådgivere på personmarkedet og andre som ønsker å fordype seg i noen av problemstillingene som knytter seg til panteetablering på dette området. Webinarene retter seg spesielt mot kunderådgivere som har grunnleggende kompetanse på panteetablering og problemstillinger omkring dette, og som ønsker å gå dypere inn i regelverk og problemstillinger.

Del 1 - den 15. oktober

Dette webinaret tar for seg bl.a. Hjemmel og hjemmelsproblematikk til fast eiendom, pantsettelse av felles bolig i forhold til hjemmel, prioritetsbeskyttelse og krav til god tro, opptrinnsrett og mulige hinder for gjenopplåning av en panterett, forbrukerkausjoner og opplysningsplikt, adferdsregler, helgaranti og delgaranti.

Del 2 - den 16. oktober
Dette webinaret tar for seg seg forsikringsavtalelovens regler om panthavers rettigheter, Panthavergarantipoolens panthavergaranti og felleserklæring. Vi ser også på veiledningsplikt, forklaringsplikt og avslagsplikt etter ny finansavtalelov.


Målgruppe

Webinaret er tilrettelagt for erfarne kunderådgivere på personmarkedet innenfor kredittområdet, samt depotmedarbeidere.

 

Meld på

 

Praktisk informasjon 

Dato

15. - 16. oktober

Tid

fra kl. 09.00 - kl. 12.00 begge dager

Sted

På egen PC - hjemme, eller på jobb.

Kursavgift

Kr 4 400,-

Påmeldingsfrist

10. oktober


Meld på 

 

Gjennomføring

Webinaret gjennomføres 15. - 16. oktober kl. 09.00 - kl. 12.00 begge dager.

På webinardagen vil du motta en link til e-postadressen som du har registrert deg med. Kursrommet åpnes kl. 08.30 hvis du ønsker å teste at lyd og bilde fungerer som det skal.

Du får mulighet til å stille spørsmål skriftlig i en chattefunksjon i «møterommet» underveis i webinaret, og alle som er i «klasserommet» vil se spørsmålene. Alle deltakerne er mutet, vi kan ikke se og høre dere.

Praktisk informasjon
Står det – Creating your session når du klikker på knappen "Bli med" er det på grunn av en brannmur. Logg deg da på via bankens gjestenett.

Logger du deg normalt inn via Citrix, gjør følgende: Koble deg opp via gjestenettet i banken – du er da utenfor Citrix (ved stasjonær pc - dra ut nettverkskabelen av pc’en, og gå inn som gjest i nettverket).  Du vil da ved å klikke på knappen "Bli med" komme rett inn i webinaret.

Viktig med et godt internett - og en nettleser som ligger utenfor bankinterne pålogginger, f.eks. Citrix. Vi anbefaler at nettleseren Internett Explorer ikke brukes, da de fleste verktøy ikke lenger støttes av denne nettleseren, bruk gjerne nettleseren Chrome.


Programposter 

Del 1 - den 15. oktober
Dette webinaret tar for seg bl.a. Hjemmel og hjemmelsproblematikk til fast eiendom, pantsettelse av felles bolig i forhold til hjemmel, prioritetsbeskyttelse og krav til god tro, opptrinnsrett og mulige hinder for gjenopplåning av en panterett, forbrukerkausjoner og opplysningsplikt, adferdsregler, helgaranti og delgaranti.

Del 2 - den 16. oktober
Dette webinaret tar for seg seg forsikringsavtalelovens regler om panthavers rettigheter, Panthavergarantipoolens panthavergaranti og felleserklæring. Vi ser også på veiledningsplikt, forklaringsplikt og avslagsplikt etter ny finansavtalelov.


Meld på 

 

Foredragsholdere

Eivind Ingolfsen, Advokat emeritus
Eivind har avholdt en rekke kurs for Spama de siste årene. Vi får meget gode tilbakemeldinger på faglig innhold og nytte av tidligere kurs han har holdt.

  

Meld på 

 

Påmeldingsregler

Påmeldingsreglene vil variere i året 2024 for de forskjellige arrangementene. Når det ikke er mulig å gjennomføre kurs og konferanser vil arrangementer kunne bli flyttet til en ny dato, eller satt opp som webinar, alternativt kansellert.

  1. Påmeldingen er bindende.
  2. Blir du forhindret fra å møte er avbestillingsfristen 2 uker før oppstart av arrangementet.
  3. Dersom kursarrangør blir belastet for avmeldte deltakere av hotellet, blir belastningen videresendt til arbeidsgiver.
  4. Hvis du blir forhindret fra å møte, er det fullt mulig å la en kollega overta plassen din.
  5. Ved sykdom gjelder reglene overfor.
  6. Lenken til digitale webinarer er personlig og skal ikke videresendes, eller deles.

 

Meld på