Depotakademiet

Webinarserie
Dato: 28. august 2024 - mai 2025
Tid: fra kl. 09.00
Påmeldingsfrist: 20. august

Depotakademiet er en webinarserie som tar for seg ulike tidsaktuelle temaer og problemstillinger innenfor depot- og kredittfunksjonen i bank.

Depotakademiet er en serie som består av 10 kurs for deg som jobber med depotrettslige problemstillinger innenfor depot- og kredittfunksjonen i bank.

Kursene vil belyse praktiske problemstillinger og utfordringer som er viktige å forstå. Det første webinaret arrangeres den 28. august og det siste webinaret i mai 2025. 
Webinarene varer fra 60 - 90 minutter, og man kan velge å delta på enkelt webinarer, eller melde seg på alle webinarene. Rune Stavenes, advokat og partner i Advokatfirmaet Kyrre ASA, Eivind Ingolfsen, advokat emeritius og Anette Thunes, advokat og partner i Advokatfirmaet Føyen AS er noen av foreleserne vi har med oss på disse webinarene.


Temaene i webinarserien er:

2024

 1. Tingsrettslige problemstillinger og negative servitutter
  Webinar 28. august - meld deg på
 2. Dette bør depot vite om omstøtelse av pant
  Webinar 25. september - meld deg på
 3. Finansiering av landbrukseiendom
  Webinar 30. oktober - meld deg på
 4. Eierskap og rettsvern - fast eiendom
  Webinar 20. november - meld deg på
 5. Gjennomføring av byggeprosjekter - i forbrukerforhold
  Webinar 11. desember - meld deg på

2025
6. Gjennomføring av byggeprosjekter - utenfor forbrukerforhold
7. Prioritetskonflikter
8. Feste til bolig og fritidshus
9. Næringsfeste
10. Dette bør depot vite om rekonstruksjon  


Alle webinarene ovenfor - meld deg på


Målgruppe

Depotakademiet retter seg mot personer som arbeider med depotrettslige problemstillinger innenfor depot- og kredittfunksjonen i bank.

 

Praktisk informasjon 

Dato

Webinarene arrangeres:
fra 28. august 2024 til mai 2025

Tid

Fra kl. 09.00
(varer fra 60 - 90 minutter)

Sted

På egen PC - hjemme, eller på jobb

Kursavgift


kr 2 800,- nr. 2, 3, 7, 9 og 10
kr 3 100,- nr. 1, 4, 5, 6 og 8 
for alle webinarene kr 27.500,-

Påmeldingsfrist

20. august

 


Meld på 

Program

Temaene i webinarserien er:

2024

 1. Tingsrettslige problemstillinger og negative servitutter
  Webinar 28. august - meld deg på
 2. Dette bør depot vite om omstøtelse av pant
  Webinar 25. september - meld deg på
 3. Finansiering av landbrukseiendom
  Webinar 30. oktober - meld deg på
 4. Eierskap og rettsvern - fast eiendom
  Webinar 20. november - meld deg på
 5. Gjennomføring av byggeprosjekter - i forbrukerforhold
  Webinar 11. desember - meld deg på

2025
6. Gjennomføring av byggeprosjekter - utenfor forbrukerforhold
7. Prioritetskonflikter
8. Feste til bolig og fritidshus
9. Næringsfeste
10. Dette bør depot vite om rekonstruksjon  

Alle webinarene ovenfor - meld deg på

Gjennomføring

Webinaret gjennomføres fra kl. 09.00 den 28. august 2024.

På webinardagen vil du motta en link til e-postadressen som du har registrert deg med. Vi anbefaler at du logger deg på minst 10 minutter før oppstart for å sikre deg at lyd og bilde fungerer. Kursplattformen er åpen fra kl. 08.30.

NB! Står det – Creating your session når du klikker på «knappen» Bli med er det pga en brannmur.  Logg deg da på utenfor bankens nett, f.eks. bankens Gjestenett hvis du sitter i banken, mobilnett, eller ditt private nett på hjemmekontoret.

Bekreftet påmelding blir sendt ut ca. 1 uke før kursstart.


Meld på    

Foredragsholdere
 • Anette Thunes,
  advokat og partner i Advokatfirmaet Føyen AS

  Anette har lang erfaring innen næringseiendom og fast eiendoms rettsforhold. Hun arbeider hovedsakelig med eiendomstransaksjoner, eiendomsutvikling og husleie. Anette bistår også med rådgivning knyttet til generell eiendomsrett herunder tomtefeste, forvaltning, eierseksjonssameier, samt andre spørsmål innen fast eiendoms rettsforhold.

  Hun har også erfaring innen generell kontraktsrett, herunder kontraktsutforming, standardisering av kontrakter, kontraktsoppfølgning, og avvikling. Hun har bred erfaring innen tvisteløsning og prosedyre. Anette holder jevnlig kurs for klienter og bransjeorganisasjoner innenfor ovennevnte temaer.

 • Eivind Ingolfsen,
  advokat emeritus
  Eivind har avholdt en rekke kurs for Spama de siste årene. Panterett innenfor PM og BM, depotkurs- og forum, og den nye finansavtaleloven er noen teamaer han har holdt kurs i for Spama. Vi får gode tilbakemeldinger på faglig innhold og nytte av tidligere kurs han har holdt.

 • Rune Stavenes,
  advokat og partner i advokatfirmaet Kyrre ANS
  Rune har over 30 års erfaring som oppnevnt bobestyrer i konkurs -og dødsbo for tingretten. Han har også lang erfaring som bostyrer og rådgiver i private dødsbo.

  Han har også vært oppnevnt av tingretten som medhjelper i tvangssalg av fast eiendom siden 1995. Han har forelest i emner innen konkursrett, panterett, og tvangsfullbyrdelse i over 25 år, for ulike kompetanseleverandører bla. innen bank og finans.

 • m.fl. 

Meld på 

 

Påmeldingsregler

Påmeldingsreglene vil variere i året 2024 og 2025 for de forskjellige arrangementene. Når det ikke er mulig å gjennomføre kurs og konferanser vil arrangementer kunne bli flyttet til en ny dato, eller satt opp som webinar, alternativt kansellert.

 1. Påmeldingen er bindende.
 2. Blir du forhindret fra å møte er avbestillingsfristen 2 uker før oppstart av arrangementet.
 3. Dersom kursarrangør blir belastet for avmeldte deltakere av hotellet, blir belastningen videresendt til arbeidsgiver.
 4. Hvis du blir forhindret fra å møte, er det fullt mulig å la en kollega overta plassen din.
 5. Ved sykdom gjelder reglene overfor.
 6. Lenken til digitale webinarer er personlig og skal ikke videresendes, eller deles.

 

Meld på 

 

Bekreftet påmelding blir sendt ut ca. 1 uke før webinarstart.