Seminar for Complianceansvarlige

Seminar på: Quality Hotel Expo, Fornebu
Dato: 19. - 20. september 2024
Tid: oppstart dag 1 kl. 10.00
Påmeldingsfrist: 18. september 2024

Spama og Finans Norge ønsker velkommen til årets Complianceseminar som arrangeres på Quality Hotel Expo på Fornebu.

På programmet står praktiske problemstillinger som er særlig relevante for compliancearbeidet i banker. Målsettingen er å gi deltakerne en oppdatering i hva som er nytt eller endret i relevante regelverk, samt skape en god møteplass der deltakerne kan dele erfaringer.

Seminaret går over 2 dager, med oppstart/registrering fra kl. 09.30 dag 1. For de som ønsker inviterer vi også til en hyggelig middag på kvelden dag 1 og evt. overnatting for de som ønsker dette.

Målgruppe 

Målgruppen for seminaret er ansatte som jobber med compliance i banker og verdipapirforetak. seminaret er også relevant for investeringsrådgivere, jurister, advokater og andre som ønsker å holde seg oppdatert på regelverksutviklingen på området.

Praktisk informasjon 

Dato

19. - 20. september 2024

Tid

Oppstart dag 1 kl. 10.00

Sted

Quality Hotel Expo, Snarøyveien 20, 1360 Fornebu

Kursavgift kr 6 400,- (ekskl. overnatting/middag - mva tilkommer på servering)

Alternativer:
Deltakelse 19. - 20. sept.: kr 7990,- eks. mva
(inkl. middag 19. sept. og overnatting 19. - 20. sept.)

Deltakelse 19. sept.: kr 3600,-
Deltakelse 20. sept.: kr 3600,-

Påmeldingsfrist

18. september

 


Meld på

Program
Torsdag
19. september
 
Kl. 09.30-10.00 Kaffe og registrering
Kl. 10.00-10.10

Velkommen
v/ Helge Hauso, fagsjef i Spama
Kl. 10.10-10.20

Innledning
v/ Kari Olrud Moen, administrerende direktør i Finans Norge
Kl. 10.20-11.10

Nytt fra Finanstilsynet
v/ Finanstilsynet
Kl. 11.10-11.25 Pause
  Tema: Organisering
Kl. 11.25-12.30Tre linjer for ansvarlighet og rett kompetanse
i styret, 
hva er det og hvordan kan compliance
være en pådriver?
v/ Mari Menne Sjoner, direktør i PWC Risk Advisory services
Kl. 12.30-13.00


Praktisk eksempel fra mellomstor bank
v/ Elisabeth Frøyland, banksjef risikostyring og compliance
i Jæren Sparebank
 
Kl. 13.00-14.00 Lunsj i restauranten 
Kl. 14.00-14.40


Hvordan god organisering, rutiner og opplæring kan
få foretaket frikjent for lovbrudd
v/ Carine Lindman-Johannessen, advokat i LindmanLaw
 
Kl. 14.40-15.10

Innsidetrusler i virksomhetene og personvern for ansatte
v/ Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)
Kl. 15.10-15.25  Pause 
Kl. 15.25-16.00 

Hva betyr avtaledokumentene? Forstår kundene produktene?
v/ Halvor Jordbakke, administrerende direktør i Spama
 
Kl. 16.00-16.05

Avslutning
v/ Helge Hauso, fagsjef i Spama
 
  Kl. 18.30 - 19.00  Aperitiff i foajeen
Kl. 19.00 -              Middag i restauranten
 
   
Fredag
20. september
 
Kl. 09.00-09.05

Velkommen til dag 2
v/ Martha Drønen Madsen, advokat i Finans Norge
Kl. 09.05-09.30

Hva er spesielt viktig for compliance på AML-området?
v/ Kristine Frivold Rørholt, advokat i DNB
 
Kl. 09.30-10.00

Hva er egentlig fakturafabrikker og momskaruseller?
v/ Henrik Smedby, senioradvokat i Føyen advokatfirma
 
Kl. 10.00-10.15 Pause
Kl. 10.15-10.35

Regulatorisk utvikling på bærekraftsområdet
v/ Mari Betanzo, seniorrådgiver bærekraft i Finans Norge
 
Kl. 10.35-11.00


Hvordan skape klarhet i hva en bærekraftig aktivitet er
og motvirke grønnvasking?
v/ Hilde Nordbø, bærekraftsdirektør i Handelsbanken
 
Kl. 11.00-11.30


 Hvordan gjennomføre dobbel vesentlighetsanalyse og
oppfylle CRSD- kravene?
v/ Simen Kristiansen, Leder Bærekraft i Sparebank 1 Østlandet
 
Kl. 11.35-11.50 Pause og utsjekk
Kl. 11.50-12.30

Diskriminering på grunn av kunstig intelligens
v/ Vibeke Blaker Strand, professor ved UiO
Kl. 12.30-12.50

 
 Bygge digital tillit: viktige samsvarskontroller under DORA
v/Neda Maria Kaizumi, senior business development,
 og director i Tietoevry Tech Services, Cloud & Security services
 
Kl. 12.50-13.00

Avslutning
v/Martha Drønen Madsen, advokat i Finans Norge
Kl. 13.00-14.00  Lunsj i restauranten  
   
  NB! Vi tar forbehold om eventuelle endringer i programmet.

 

Meld på


Gjennomføring

Seminaret for Complianceansvarlige arrangeres på Quality Hotel Expo, Fornebu.

Seminaret går over 2 dager, med oppstart/registrering fra kl. 09.30 dag 1, og det faglige programmet starter kl. 10.00. For de som ønsker inviterer vi også til en hyggelig middag på kvelden dag 1 og evt. overnatting for de som ønsker dette.


Kursbevis:
Kursbevis vil bli sendt til alle deltakerne i etterkant av seminaret. Dette kan bl.a brukes til registrering av etterutdanningstimer for medlemmer av Advokatforeningen.


 Meld på Forelesere

Du møter blant annet forelesere fra Finanstilsynet, PwC, Jæren Sparebank, Lindman-Law, Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Handelsbanken, Sparebank 1 Østlandet, UiO, og Tietoevry.
Mer informasjon kommer.Meld på 


Påmeldingsregler

Påmeldingsreglene vil variere i året 2024 for de forskjellige arrangementene, arrangementer vil kunne bli flyttet til en ny dato, eller satt opp som webinar alternativt kansellert.

  1. Påmeldingen er bindende.
  2. Blir du forhindret fra å møte er avbestillingsfristen 3 uker før oppstart av 
    arrangementet.
  3. Dersom kursarrangør blir belastet for avmeldte deltakere av hotellet, blir belastningen videresendt til arbeidsgiver.
  4. Hvis du blir forhindret fra å møte, er det fullt mulig å la en kollega overta plassen din.
  5. Ved sykdom gjelder reglene overfor.
  6. Lenken til digitale webinarer er personlig og skal ikke videresendes eller deles.


Meld på