Effektiv møteledelse - avlyst

Hvordan påvirke deltakerne til å ha høyt engasjement, kommunisere tydelig og jobbe sammen mot målet!

Praktisk informasjon

Motivere, engasjere, kommunisere og jobbe sammen mot målet!

5. april 2018
Oppstart kl. 09.00

Oslo eller nærmeste omegn. Sted blir bekreftet senere.

kr 4.500,- ekskl. oppholdskostnader

20. mars

Ann Elin Sandhaug Moen, Mastercoach og forfatter

På dette seminaret vil du lære det viktigste innen effektiv møteledelse og møte prosesser som fører til mål, samt få tips og redskap som gjør deg i stand til å lede flere typer av møter. Du vil også få råd og trening på hvordan du skal engasjere alle i møte gjennom fasilitering og sette tydelige mål for møte.

Møter er en viktig metode for måloppnåelse gjennom forankring, samarbeid på tvers, tydelig kommunikasjon, verdier og helhetlig arbeid. Men en full møtekalender, ukultur i møter og mangelfull møteledelse gjør at minst 40 % av tiden er bortkastet.

Målgruppe:
Seminaret retter seg mot alle som bruker mye av arbeidstiden i møter, enten som leder, prosjektleder eller rådgiver.

Om seminaret:
Seminaret er basert på beste møteleder praksis i salgsorganisasjoner hvor det handler som å sette kunden og forretningsutvikling i fokus i møtet. Du vil lære hvordan trigge både endringsvilje - og evnen og gjøre deltakerne litt bedre fra møte til møte gjennom en spisset agendaen og fasiliterende møteledelse.

Effektiv møteledelse handler om evnen til å:

 • spisse agendaen og kommunisere tydelig
 • fremme god forbederelse
 • skape effektive prosesser
 • sørge for at det handles etter møtet


Du vil få veiledning og tips for å kunne bygge på dine fortrinn som kommunikator i møter og få andre med deg.

Kurset tar utgangspunkt i Ann Elin Moen`s coaching modell og de tre elementene:

 • tydelige mål
 • høyt engasjement
 • effektiv ressursutnyttelse

og går gjennom hva som skal til for å få dette til i praksis uavhengig av hvem som er med i møtet.

Programutkast:

 • Engasjerende møteledelse
 • Eierskap til beslutninger
 • Handlekraft
 • Møteretorikk
 • Kreativitet og innovasjon
 • Positive holdninger
 • Selvledelse og endring
 • Effektfulle spørsmål
 • Aktiv lytting
 • Aktuell og spisset agenda
 • Eierskap til beslutninger

Kurset inneholder en kombinasjon av flere praktiske og teoretiske øvelser i grupper. Alle deltakere mottar boken "Bli kvitt møtehelvetet" og får tilgang til digitale møteredskap for videre egentrening samt kursbevis etter gjennomføring av kurset.

 

Praktisk informasjon

Motivere, engasjere, kommunisere og jobbe sammen mot målet!

5. april 2018
Oppstart kl. 09.00

Oslo eller nærmeste omegn. Sted blir bekreftet senere.

kr 4.500,- ekskl. oppholdskostnader

20. mars

Ann Elin Sandhaug Moen, Mastercoach og forfatter

Påmelding »

 1. Påmeldingen er bindende.
 2. Ved avmelding senere enn 10 dager før arrangementet belastes 50 % av kursavgiften.
 3. Ved avmelding 3 dager før kurs eller uteblivelse belastes full avgift.
 4. Dersom kursarrangør blir belastet for avmeldte deltakere av hotellet, blir belastningen videresendt til arbeidsgiver.
 5. Hvis du blir forhindret fra å møte, er det fullt mulig å la en kollega overta plassen din.
 6. Ved sykdom gjelder reglene overfor.

Ta kontakt med oss på +47 22 9831 | firmapost@spama.no hvis det er noe du lurer på.