Seminar for complianceansvarlige

Er et praktisk rettet seminar og møteplass for complianceansvarlige. Hovedtemaet for årets seminar er «Compliance i et kundeperspektiv

Praktisk informasjon

Mer informasjon kommer

26. september
Kl. 09.00 - 15.30

Hotel Bristol
Kristian IV's gate 7, 0164 Oslo  Tlf:  +47 22 82 60 00

20. august

Program er under utarbeidelse 

Spama arrangerer for syvende gang Complianceseminaret i samarbeid med Finans. 

Målgruppe
Seminaret retter seg mot compliancemedarbeidere i banker med konsesjon til å yte investeringstjenester, men er også relevant for investeringsrådgivere, tilknyttede agenter og advokater som har interesse for området og arbeider med complianse mot finansmarkedet.

Program
Målsettingen er å gi deltakerne en oppdatering i hva som er nytt og endret i relevante regelverk, samt skape en møteplass.

  • Hovedtemaet for årets seminaret er «Compliance i et kundeperspektiv»: Hvordan oppleves det omfattende regelverket og etterlevelsen av dette for kunden?


Emnene som behandles er bl.a.

  • det endrede rettskildebildet og forholdet mellom norsk rett og EU-retten
  • status for gjennomføring av nytt regelverk på relevante områder, som personvern, hvitvasking, verdipapirfond m.m.


Bekreftet påmelding blir sendt ca. 2 uker før kursstart.

Praktisk informasjon

Mer informasjon kommer

26. september
Kl. 09.00 - 15.30

Hotel Bristol
Kristian IV's gate 7, 0164 Oslo  Tlf:  +47 22 82 60 00

20. august

Program er under utarbeidelse 

Påmelding »

  1. Påmeldingen er bindende.
  2. Ved avmelding senere enn 10 dager før arrangementet belastes 50 % av kursavgiften.
  3. Ved avmelding 3 dager før kurs eller uteblivelse belastes full avgift.
  4. Dersom kursarrangør blir belastet for avmeldte deltakere av hotellet, blir belastningen videresendt til arbeidsgiver.
  5. Hvis du blir forhindret fra å møte, er det fullt mulig å la en kollega overta plassen din.
  6. Ved sykdom gjelder reglene overfor.

Ta kontakt med oss på +47 22 9831 | firmapost@spama.no hvis det er noe du lurer på.