Fiskeri og kvoteordninger

På dette kurset ser vi på hvilke ordninger og reguleringer som gjelder for kvoteordninger av fiskeri, finansiering av fiskebåter med utstyr og redskaper innenfor det regelverket som gjelder, samt på pantsetting og kvotenes betydning for panthaver.

Praktisk informasjon

Finansiering, pantsetting og kvotens betydning for panthaver.

8. oktober 2019
Oppstart kl. 09.30

Bergen eller nærmeste omegn. Sted blir bekreftet senere.

Kr 5 900,- inkl. lunsj

10. september 2019

 • Eivind Ingolfsen, advokat (emeritus) og tidligere depotsjef, Sparebanken Vest
 • Håvard Holder, seniorrådgiver i Fiskeridirektoratet, fartøy- og deltakerseksjonen 

Kurset:
Fiskeri har alltid vært en viktig næring i Norge. Modernisering og sentralisering har gjort at fiskerinæringen i dag er en av de viktigste eksportnæringene i Norge.

På dette kurset ser vi på hvordan man kan

 • finansiere fiskebåter med utstyr og
 • pantsetting og kvotenes betydning for panthaver


Kurset inneholder en bred gjennomgang av temaer du som rådgiver bør vite om i møte med fiskerinæringen. Kurset krever ingen spesiell forkunnskaper, men det er en fordel om du har noe erfaring med finansiering av fiskerinæringen.

Målgruppe:
Bankens medarbeidere i bedriftsmarkedet. Kurset passer for ansatte som jobber med finansiering av fiskerinæringen og sikkerhetstillelse i båter, redskap og kvoter.


Program:

Oversikt over tillatelsesordninger og kvoteordninger i norsk fiskeri

 • Hvilke ordninger og reguleringer gjelder
 • Hvem kan få tillatelser
 • Krav til materiell
 • Myndighetskontroll
 • Kvoter og kvoteordninger knyttet til tillatelser

Pantsetting av fiskebåter og utstyr

 • Pantsetting av skip
 • Pant i fiskeredskaper
 • Tilbehør og utstyr til skip

Kvoter og kvotenes betydning for panthaver

 • Knyttet til båt eller til eier
 • Salg
 • Pantsetting
 • Konkurs – tvangssalg av båt

 

NB! Bekreftet påmelding blir sendt ca. 2 uker før kursstart.

Praktisk informasjon

Finansiering, pantsetting og kvotens betydning for panthaver.

8. oktober 2019
Oppstart kl. 09.30

Bergen eller nærmeste omegn. Sted blir bekreftet senere.

Kr 5 900,- inkl. lunsj

10. september 2019

 • Eivind Ingolfsen, advokat (emeritus) og tidligere depotsjef, Sparebanken Vest
 • Håvard Holder, seniorrådgiver i Fiskeridirektoratet, fartøy- og deltakerseksjonen 

Påmelding »

 1. Påmeldingen er bindende.
 2. Ved avmelding senere enn 10 dager før arrangementet belastes 50 % av kursavgiften.
 3. Ved avmelding 3 dager før kurs eller uteblivelse belastes full avgift.
 4. Dersom kursarrangør blir belastet for avmeldte deltakere av hotellet, blir belastningen videresendt til arbeidsgiver.
 5. Hvis du blir forhindret fra å møte, er det fullt mulig å la en kollega overta plassen din.
 6. Ved sykdom gjelder reglene overfor.

Ta kontakt med oss på +47 22 9831 | firmapost@spama.no hvis det er noe du lurer på.