Grunnleggende Pant

Kurset har som målsetting å gi en grundig innføring i de panterettslige problemstillinger som er relevante for personkundemarkedet.

Praktisk informasjon

Grundig innføring i de panterettslige problemstillingene for PM

7. - 8. november
Oppstart dag 1: Kl. 09.00

Oslo eller nærmeste omegn. Sted blir bekreftet senere.

Kr 6 100,-
Ekskl. oppholdsutg.

10. oktober

Målgruppe 

Kurset er tilrettelagt for både nyansatte og erfarne medarbeidere. Enten man arbeider som kunderådgivere, depotmedarbeidere eller i andre funksjoner hvor det er nødvendig å ha kunnskap om pantsettelse og pantobjekter. 

Formål
Kurset har som målsetting å gi en grundig innføring i de panterettslige problemstillinger som er relevante for personkundemarkedet.

Innhold

 • Hva er pant?
 • Definisjoner og begrepe
 • Fellesregler for pantsettelse – pantel. Kap 1
 • Pantsettelse av fast eiendom – pantel. Kap. 2
 • Salgspant i løsøre
 • Salgspant i motorvogn
 • Pant i verdipapirer og bankinnskudd


Program

er under utarbeidelse og kommer ultimo august

 

 

Bekreftet påmelding blir sendt ca. 2 uker før kursstart. 

Praktisk informasjon

Grundig innføring i de panterettslige problemstillingene for PM

7. - 8. november
Oppstart dag 1: Kl. 09.00

Oslo eller nærmeste omegn. Sted blir bekreftet senere.

Kr 6 100,-
Ekskl. oppholdsutg.

10. oktober

Påmelding »

 1. Påmeldingen er bindende.
 2. Ved avmelding senere enn 10 dager før arrangementet belastes 50 % av kursavgiften.
 3. Ved avmelding 3 dager før kurs eller uteblivelse belastes full avgift.
 4. Dersom kursarrangør blir belastet for avmeldte deltakere av hotellet, blir belastningen videresendt til arbeidsgiver.
 5. Hvis du blir forhindret fra å møte, er det fullt mulig å la en kollega overta plassen din.
 6. Ved sykdom gjelder reglene overfor.

Ta kontakt med oss på +47 22 9831 | firmapost@spama.no hvis det er noe du lurer på.