Mislighold- og inkasso

Antall konkurser og tvangsavviklinger har steget betydelig den siste perioden. Vi tilbyr her et kurs med praktisk tilnærming til de utfordringer dette medfører for bankene. Mislighold- og inkasso PM, har som hovedhensikt å tilføre praktisk kompetanse til den enkelte saksbehandler, slik at en er bedre rustet til å møte de til dels krevende situasjoner, som oppstår når en privatkunder nærmer seg insolvens, eller er insolvent.

Praktisk informasjon

Bedre rustet for å møte krevende situasjoner

27. - 28. september 2017
Oppstart dag 1: Kl. 09.30

Oslo, eller nærmeste omegn. Sted blir bekreftet senere.

Kr 6100,-
Ekskl. oppholdsutg.

1. september 2017

Advokat Rune Stavenes, har lang erfaring som advokat i Advokatene Andersen Laastad Stavenes Aarseth - Stavenes har avholdt en rekke kurs for Spama de siste årene. Han får meget gode tilbakemeldinger på faglig innhold og nytte på kurs han har holdt.

Advokat Henning Hauso, daglig leder Vest Næringsråd. Hauso har lang erfaring som advokat og leder innenfor finans og forsikring.
Hauso har jobbet som advokat og leder i blant annet Kreditorforeningen Vest,
DNB Livsforsikring, Frende Forsikring og i Kredinor.Målgruppe:

Bankens medarbeidere i personmarkedet.

Program:
Publiseres primo høsten 2017

Temaene vil bli belyst med teori og gjennomgang av rettspraksis. Det vil både være juridiske og økonomiske ressurspersoner tilstede under kurset.

Hotellrom blir bestilt av kursarrangør
NB!: Bekreftet påmelding blir sendt ca 2 uker før kursstart

 

Praktisk informasjon

Bedre rustet for å møte krevende situasjoner

27. - 28. september 2017
Oppstart dag 1: Kl. 09.30

Oslo, eller nærmeste omegn. Sted blir bekreftet senere.

Kr 6100,-
Ekskl. oppholdsutg.

1. september 2017

Advokat Rune Stavenes, har lang erfaring som advokat i Advokatene Andersen Laastad Stavenes Aarseth - Stavenes har avholdt en rekke kurs for Spama de siste årene. Han får meget gode tilbakemeldinger på faglig innhold og nytte på kurs han har holdt.

Advokat Henning Hauso, daglig leder Vest Næringsråd. Hauso har lang erfaring som advokat og leder innenfor finans og forsikring.
Hauso har jobbet som advokat og leder i blant annet Kreditorforeningen Vest,
DNB Livsforsikring, Frende Forsikring og i Kredinor.Påmelding »

  1. Påmeldingen er bindende.
  2. Ved avmelding senere enn 10 dager før arrangementet belastes 50 % av kursavgiften.
  3. Ved avmelding 3 dager før kurs eller uteblivelse belastes full avgift.
  4. Dersom kursarrangør blir belastet for avmeldte deltakere av hotellet, blir belastningen videresendt til arbeidsgiver.
  5. Hvis du blir forhindret fra å møte, er det fullt mulig å la en kollega overta plassen din.
  6. Ved sykdom gjelder reglene overfor.

Ta kontakt med oss på +47 22 9831 | firmapost@spama.no hvis det er noe du lurer på.