Effektiv møteledelse

Hvordan påvirke deltakerne til å ha høyt engasjement, kommunisere tydelig og jobbe sammen mot målet!

Praktisk informasjon

Hvordan motivere til å engasjere, kommunisere og jobbe sammen mot målet!

16. - 17. november
Oppstart dag 1 kl. 10.00

Oslo eller nærmeste omegn. Sted blir bekreftet senere.

kr 5.500,- ekskl. oppholdskostnader

10. oktober

Ann Elin Sandhaug Moen, Mastercoach og forfatter

I dette kurset vil du lære det viktigste innen effektiv møteledelse og møte prosesser som fører til mål, samt få tips og redskap som gjør deg i stand til å lede flere typer av møter. Du vil også få råd og trening på hvordan du skal få alle med gjennom fasilitering og sette tydelige mål som oppnås i møtet.

Møter er en viktig metode for måloppnåelse gjennom forankring, samarbeid på tvers, tydelig kommunikasjon, verdier og helhetlig arbeid. Men en full møtekalender, ukultur i møter og mangelfull møteledelse gjør at minst 40 % av tiden er bortkastet.

Målgruppe:
Seminaret retter seg mot alle som bruker mye av arbeidstiden i møter, enten som leder eller som leder av prosjekter.

Om kurset:
Kurset er basert på beste møteleder praksis i salgsorganisasjoner hvor det handler som å sette kunden og forretningsutvikling i fokus i møtet. Du vil lære hvordan trigge både endringsvilje - og evnen og gjøre deltakerne litt bedre fra møte til møte gjennom en spisset agendaen og fasiliterende møteledelse.

Effektiv møteledelse handler om evnen til å:

 • spisse agendaen og kommunisere tydelig
 • fremme god forbederelse
 • skape effektive prosesser
 • sørge for at det handles etter møtet


Du vil få veiledning og tips for å kunne bygge på dine fortrinn som kommunikator i møter og få andre med deg.

Kurset tar utgangspunkt i Ann Elin Moen`s coaching modell og de tre elementene:

 • tydelige mål
 • høyt engasjement
 • effektiv ressursutnyttelse

og går gjennom hva som skal til for å få dette til i praksis uavhengig av hvem som er med i møtet.

Programutkast:

 • Engasjerende møteledelse
 • Eierskap til beslutninger
 • Handlekraft
 • Møteretorikk
 • Kreativitet og innovasjon
 • Positive holdninger
 • Selvledelse og endring
 • Effektfulle spørsmål
 • Aktiv lytting
 • Aktuell og spisset agenda
 • Eierskap til beslutninger

Kurset inneholder en kombinasjon av flere praktiske og teoretiske øvelser i grupper. Alle deltakere mottar boken "Bli kvitt møtehelvetet" og får tilgang til digitale møteredskap for videre egentrening samt kursbevis etter gjennomføring av kurset.

 

Praktisk informasjon

Hvordan motivere til å engasjere, kommunisere og jobbe sammen mot målet!

16. - 17. november
Oppstart dag 1 kl. 10.00

Oslo eller nærmeste omegn. Sted blir bekreftet senere.

kr 5.500,- ekskl. oppholdskostnader

10. oktober

Ann Elin Sandhaug Moen, Mastercoach og forfatter

Påmelding »

 1. Påmeldingen er bindende.
 2. Ved avmelding senere enn 10 dager før arrangementet belastes 50 % av kursavgiften.
 3. Ved avmelding 3 dager før kurs eller uteblivelse belastes full avgift.
 4. Dersom kursarrangør blir belastet for avmeldte deltakere av hotellet, blir belastningen videresendt til arbeidsgiver.
 5. Hvis du blir forhindret fra å møte, er det fullt mulig å la en kollega overta plassen din.
 6. Ved sykdom gjelder reglene overfor.

Ta kontakt med oss på +47 22 9831 | firmapost@spama.no hvis det er noe du lurer på.