Seminar for complianceansvarlige

Et praktisk rettet seminar for complianceansvarlige på verdipapirområdet.

Praktisk informasjon

Compliance i en digital hverdag - et praktisk rettet seminar.

29. september
Kl. 09.00 - 15.30

KS-Agenda , Oslo

Kr 3 650,-

10. september

Se program for detaljer.

Spama arrangerer seminaret i samarbeid med Finans Norge. Tidligere års seminarer har vært en suksess, og vi har fått veldig gode tilbakemeldinger. 

"Perfekt, konkret og to the point. Veldig inspirerende og godt faglig innhold med gode diskusjoner." 

Målgruppe
Seminaret retter seg særlig mot complianceansvarlige og medarbeidere i banker som har konsesjon som verdipapirforertak. Seminaret vil også passe for advokater, konsulentselskaper og andre interessenter som arbeider med complianse mot finansmarkedet.

Program

09.00

Registrering og kaffe

09.20

Innledning
Adm. direktør Idar Kreutzer, Finans Norge

09.45

Nytt fra Finanstilsynet
Seniorrådgiver Brita Hrenovica, Finanstilsynet

10.30 Kaffepause
10.50


Compliancerollens plassering i kontrollstyring
Førstelinje-/annenlinje-/tredjelinjeforsvar
Partner Magne Sem og direktør Henrik Flygind, begge PwC

11.30 Lunsj
12.30


Compliance i praksis. Erfaring fra mindre bank
Jurist Lillian Kvitberg Angell, Leder for risk og compliance, Sparebanken Bien

13.05

 

 

 

Compliance i praksis. Panelsamtale
Seniorrådgiver Brita Hrenovica, Finanstilsynet
Leder for risk og compliance Lillian Angell, Sparebanken Bien
Complianceansvarlig Kirsten Gulbrandsen, Sparebanken Vest
Complianceansvarlig Hanne Leirbukt Pedersen, DNB Markets

Ledet av Rolf Mæhle, Finans Norge

13.30 Kaffepause
13.50


Status verdipapirlovutvalget med hovedfokus på
MiFID II
Complianceansvarlig, Hanne Leirbukt Pedersen, DNB Markets

14.35


Hvordan påvirkes compliancefunksjonen når rådgivningen digitaliseres? 
Daglig leder, Siv Seglem, Autorisasjonsordningen
Førstelektor Ragnvald Sannes, BI
15.30 Slutt 


Bekreftet påmelding blir sendt ca. 2 uker før kursstart.

Illustrasjon til artikkel

Praktisk informasjon

Compliance i en digital hverdag - et praktisk rettet seminar.

29. september
Kl. 09.00 - 15.30

KS-Agenda , Oslo

Kr 3 650,-

10. september

Se program for detaljer.

Påmelding »

  1. Påmeldingen er bindende.
  2. Ved avmelding senere enn 10 dager før arrangementet belastes 50 % av kursavgiften.
  3. Ved avmelding 3 dager før kurs eller uteblivelse belastes full avgift.
  4. Dersom kursarrangør blir belastet for avmeldte deltakere av hotellet, blir belastningen videresendt til arbeidsgiver.
  5. Hvis du blir forhindret fra å møte, er det fullt mulig å la en kollega overta plassen din.
  6. Ved sykdom gjelder reglene overfor.

Ta kontakt med oss på +47 22 9831 | firmapost@spama.no hvis det er noe du lurer på.