Likviditetsforum 2016

I november hvert år arrangerer Spama Likviditetsforum i samarbeid med Finans Norge. Dato for årets Likviditetsforum er satt til 8. november.

Praktisk informasjon

Møteplass for finansnæringen og myndighetsorganer.

8. november - Kl. 09.00 - 15.30

Kr 3 450,-
Inkl. lunsj/dokumenter 

Snarest

Se program for detaljer.

Likviditetsforum har siden slutten av 1990-tallet vært en årlig møteplass for ansatte i finansnæringen og relevante myndighetsorganer som arbeider innenfor områdene likviditet, finansiering, økonomi og betalingsoppgjør. 

Forumet søker i løpet av én dag å belyse bredden av aktuelle faglige problemstillinger - fra makroøkonomiske utsikter til pågående regelverksprosesser.


Målgruppe
Bankenes ansvarlige for likviditet, økonomi og oppgjør. 


Program

Kl. 08.30 Registrering/kaffe
Kl. 09.00 Velkommen
Fagdirektør Per Erik Stokstad, Samfunnsøkonomi og finans, Finans Norge
   
Del 1 Rammevilkår
Kl. 09.10 Det realøkonomiske bildet og renteutsiktene fremover - internasjonalt og i Norge
Sjeføkonom Jan Andreassen, Eika Gruppen
Kl. 09.55

Pengemarkedets likviditet og Norges Banks virkemiddelbruk
Assisterende direktør Arne Kloster, Markedsoperasjoner og analyse, Norges Bank

Kl. 10.15

Erfaringer med likviditetsstyring når sentralbankrentene er negative
Head of Treasury Management John Arne Wang, SEB Stockholm

Kl. 10.45 Kaffe
Kl. 11.00

Obligasjonsmarkedet og negative renter - praktiske konsekvenser
Head of Group treasury, Reidar Bolme, DNB

   
Del 2 Reguleringer - regelverk og praksis
Kl. 11.30

Aktuelle temaer - Likviditetsregulering:
Status, ILAAP, hva har Finans Norge jobbet med?
Analysesjef Are Jansrud, Finans Norge

Kl. 12.00 Lunsj
Kl. 13.00 Finanstilsynets tilsyn på likviditetsområdet
Spesialrådgiver Aud Ebba Lie, Finanstilsynet
Kl. 13.45 Konsekvenser av nye krav - likviditetsstyring i praksis
Head of Treasury Cathrine Mordal, Sparebanken Hedmark
Kl. 14.25 Kaffe
   
Del  3 Teknologi
Kl. 14.40 FinTech, Block chain og alt annet nytt. Hva innebærer det for oppgjør og likviditetsstyring?
Påtroppende CDO i Skandiabanken, Christoffer O. Hærnes
Kl. 15.20 Avslutning
Fagdirektør Per Erik Stokstad, Finans Norge
Kl. 15.30 Slutt

 

Bekreftet påmelding blir sendt ca. 2 uker før kursstart. 

Illustrasjon til artikkel

Praktisk informasjon

Møteplass for finansnæringen og myndighetsorganer.

8. november - Kl. 09.00 - 15.30

Kr 3 450,-
Inkl. lunsj/dokumenter 

Snarest

Se program for detaljer.

Påmelding »

  1. Påmeldingen er bindende.
  2. Ved avmelding senere enn 10 dager før arrangementet belastes 50 % av kursavgiften.
  3. Ved avmelding 3 dager før kurs eller uteblivelse belastes full avgift.
  4. Dersom kursarrangør blir belastet for avmeldte deltakere av hotellet, blir belastningen videresendt til arbeidsgiver.
  5. Hvis du blir forhindret fra å møte, er det fullt mulig å la en kollega overta plassen din.
  6. Ved sykdom gjelder reglene overfor.

Ta kontakt med oss på +47 22 9831 | firmapost@spama.no hvis det er noe du lurer på.