Forum for depotansvarlige 2016

7. - 8. juni 2016

Praktisk informasjon

7. - 8. juni 2016
Oppstart: kl. 09.30

Se program

Velkommen til årets forum som denne gangen blir avholdt i Oslo 7. - 8. juni 2016 på Bristol Hotel. Forumet for depotansvarlige er et av Spama's mest populære arrangementet. 

Program:

Tirsdag 7. juni

10:00

Velkommen til årets Depotforum

10:05

Feil ved etablering av lån og sikkerhet og
konsekvenser ved inndrivelse av krav. 
Hva går galt når dokumentene skal brukes?
– en praktisk gjennomgang.

 • Feil og mangler når pant/gjeldsbrev skal
  benyttes i inndrivelsesprosessen.
 • Bobestyrer/inkassoselskap forteller om
  sine erfaringer. Hva kan vi lære av
  dette i etableringsfasen?
 • Diskusjon i plenum – synspunkter fra
  deltakerne

Advokat Jørgen Heier, Advokatfirmaet Campbell & Co AS og advokat Bjørn Ove Myhrsveen, leder av juridisk avdeling i Conecto AS                 

11:30 Lunsj

12:30
 


Kreditt til aksjeeiere - Kreditt og annen finansiell bistand til erverv av aksjer i selskapet, aksjelovens $8-7 og $ 8-10.


- PM sesjon som legger vekt på hvordan lån til privatpersoner håndteres dersom et selskap der de er aksjonær eller nærstående, tilbyr å stille sikkerhet for deres gjeld. 

- BM sesjon som legger vekt på bl. annet grense mot konsernselskaper og nærståendebegrepet i aksjelovens $ 8-7. Behandler også foreslåtte endringer i § 8-10 og konsekvenser for finansiering av oppkjøp av eiendomsselskaper, samt krav til ekstra sikkerhet med pant i oppkjøpte selskaps aksjer

v/Partner og advokat Børge Grøttjord, Grette Advokatkontor


13:45

Pause
14:00

Finansiering av eiendomsoverdragelse uten hjemmelsovergang (formell og reell eier til fast eiendom) - Er hensikten bare å spare dokumentavgift? 
 • Konsekvenser for rettsvernet til reelle eiere
 • Forholdet til formell eiers kreditorer
 • Konsekvenser for banken som panthaver
 • Forutsetter urådighet og generalfullmakt?
 • Fraråding for PM kunder?
 • Kan kjøpsavtaler og kjøpekontrakt erstatte skjøte?

v/ Advokat Stig Andersen, tidligere advokat i DNB

15:00

Oppgjør av formuesgoder som ikke skjer gjennom
profesjonelle aktører.
 
F. eks. båtmeglere, egensalg av bolig osv.

v/ Advokat Eivind Ingolfsen, Sparebanken Vest

16:00 Quiz med diskusjon i plenum
17:00 Slutt plenum dag 1.
19:00 Felles middag

 


Onsdag 8. juni


08:30    

Tema: fremtidens bank.

08:35

Det digitale samfunnet og utvikling i banknæringen.
v/ Førstelektor Ragnvald Sannes, Institutt for strategi BI 
               

09:30

 

Digitalisering av banktjenester –forbrukerperspektivet. 
v/Fagdirektør Jo Gjedrem, Forbrukerombudet

10:00

Kaffepause

10:15Digitalisering og konsekvenser for interne
prosesser - depotfunksjonen.
v/Produktsjef Connie Vinjerui Financial Services, Evry

10:50

Elektronisk tinglysning – veien videre.
v/Advokat Eivind Ingolfsen, Sparebanken Vest

11:20

Kort spørsmålsrunde om fremtidens bank.

11:30 Lunsj

12:30 Quiz

13:00 Tema: Utvalgte emner – borettslag.

13:05

Hva skjer med andelseierne og banken dersom et 
borettslag går konkurs? Hva har banken pant i?


Ekstraordinær innbetaling av fellesgjeld. Hvilke 
problemer kan oppstå for den innbetalende andelseier.


v/Advokat Aslak Runde, Advokatfirmaet Thallaug

13:50 Kaffe

14:05

Hvordan vet vi at borettslag eier eiendommen?
Herunder svindel og QR koding av
– takstdokumenter.

v/ Jurist Lillian Kvitberg Angell, Leder for depot og 
kredittkontroll, risk og compliance- ansvarlig 

Kartverket sitt regelverk og hvilke smutthull dette 
innebærer som vi må passe på.

v/Advokat Jens Christian Leonthin, Kartverket

15:15 Nytt fra rettspraksis
v/Advokat Eivind Ingolfsen, Sparebanken Vest

 

16:00 SluttMålgruppe:

Forumet retter seg særlig mot depotansvarlige på verdipapirområdet i banker som yter investeringstjenester. Seminaret vil også passe for advokater, konsulentselskaper og andre interessenter som arbeider med depot mot finansmarkedet. 


NB!: 
Hotellrom blir bestilt av SPAMA. Vennligst noter på påmeldingen om du kommer dagen før!

Illustrasjon til artikkel

Praktisk informasjon

7. - 8. juni 2016
Oppstart: kl. 09.30

Se program

 1. Påmeldingen er bindende.
 2. Ved avmelding senere enn 10 dager før arrangementet belastes 50 % av kursavgiften.
 3. Ved avmelding 3 dager før kurs eller uteblivelse belastes full avgift.
 4. Dersom kursarrangør blir belastet for avmeldte deltakere av hotellet, blir belastningen videresendt til arbeidsgiver.
 5. Hvis du blir forhindret fra å møte, er det fullt mulig å la en kollega overta plassen din.
 6. Ved sykdom gjelder reglene overfor.

Ta kontakt med oss på +47 22 9831 | firmapost@spama.no hvis det er noe du lurer på.