Bedre årsoppgjør 2016 - Kristiansand

23. november

Praktisk informasjon

Hva du må tenke på ifm årsoppgjøret
og som kan bidra til bedre resultat!

23. november
Kl. 09.30 - 15.30

Kr 3 450,-
Inkl. lunsj/dokumenter

15. november

Partner Magne Sem, PwC
Fagdirektør Sissel Krossøy, Bankenes Sikringsfond  

Bedre årsoppgjør 2016   
Kristiansand - 23. november 2016
Trondheim - 24. november 2016 
Bergen - 28. november 2016 
Oslo - 1. desember 2016  

Målgruppe 
Kurset henvender seg til regnskaps- og økonomiansvarlige, regnskapsmedarbeidere og revisorer for bankene.  


Program:
blir publisert ultimo oktober.

Temaer på årets Bedre årsoppgjør konferanse er: 

 1. Kredittanalytikernes vurderinger
  - Hvilke faktorer og nøkkeltall påvirker ratingen til mindre og mellomstore sparebanker
 2. Aktuelle regnskapsspørsmål 2016 – forskjeller mellom banker som følger NGAAP og IFRS
  - Klassifisering av hybridkapital
  - Visa – transaksjonen
  - IFRIC 21 og evt. andre aktuelle tema
 3. IFRS tilpassing for unoterte banker
  - Status regelverksutvikling
 4. Nedskrivninger- gammelt og forventet nytt regelverk
  - Dagens regelverk (utlånsforskriften), praksis og dokumentasjonskrav
  - Nytt regelverk - nedskrivninger iht. IFRS 9
 5. Forslaget om ny finansskatt
 6. Avgrensning:
  Økonomifunksjonens rolle mot compliance- og risikokontrollfunksjonen


Bekreftet påmelding blir sendt ca. 2 uker før kursstart. 

Praktisk informasjon

Hva du må tenke på ifm årsoppgjøret
og som kan bidra til bedre resultat!

23. november
Kl. 09.30 - 15.30

Kr 3 450,-
Inkl. lunsj/dokumenter

15. november

Partner Magne Sem, PwC
Fagdirektør Sissel Krossøy, Bankenes Sikringsfond  

Påmelding »

 1. Påmeldingen er bindende.
 2. Ved avmelding senere enn 10 dager før arrangementet belastes 50 % av kursavgiften.
 3. Ved avmelding 3 dager før kurs eller uteblivelse belastes full avgift.
 4. Dersom kursarrangør blir belastet for avmeldte deltakere av hotellet, blir belastningen videresendt til arbeidsgiver.
 5. Hvis du blir forhindret fra å møte, er det fullt mulig å la en kollega overta plassen din.
 6. Ved sykdom gjelder reglene overfor.

Ta kontakt med oss på +47 22 9831 | firmapost@spama.no hvis det er noe du lurer på.