Landbruksforum

Vi tar opp spesifikke temaer for bankansatte som arbeider med landbruksengasjementer.

Praktisk informasjon

Arrangeres ifm. Storfe 2016.

10. - 11. november
Oppstart dag 1 kl. 11.00

Kr 5.800,- for begge dagene. Ekskl. opphold

19. oktober før kl. 15.00

Se program

Første del av landbruksforum deltar vi på første dag av arrangementet Storfe 2016, hvor vi får med oss de mest aktuelle temaene for bankansatte. Den andre dagen har vi samling på Quality Airport Hotel Gardermoen, hvor vi tar opp spesifikke temaer for bankansatte som arbeider med landbruksengasjementer. Dag 2 blir det også et gårdsbesøk.

Målgruppe
Seminaret er beregnet for ansatte i bank og finans innenfor landbruksområdet.


Program:

10. november Thon Hotel Oslo Airport

kl. 11.00

Fremmøte og lunsj

kl. 12:00


Åpningsforedrag
v/ landbruksminister Jon Georg Dale
- Kulturinnslag
- Fellesforedrag med tema
  "Bærekraftig matproduksjon"
  v/Harald Volden, TINE Rådgiving/NMBU 


Etter åpningsforedragene er det parallelle sesjoner. Nedenfor er det tatt med de mest aktuelle foredragene for bankansatte som arbeider med landbruksengasjementer.

I tillegg er det parallelle sesjoner med tema "Fra kalv til gromku", "Fruktbarhet" og "Repetisjon"

kl.14:00

Kaffepause og mingling

 

 

       
 

Parallelle sesjoner

   
 

Tema: Investering og ledelse

Tema: Lønnsom fôringsstrategi  

kl.14:30

Suksess med nytt kufjøs? Erfaringer og råd ved utbygging til mjølkeproduksjon.
Bjørn Gunnar Hansen / Torfinn
Nærland , TINE Rådgivning

Fôring etter (lomme)boka.
Leidulf Norang / Kim Viggpo Weiby   Felleskjøpet

 

 

kl.15:15

Pause med mulighet for bytte av tema

Pause med mulighet for bytte av tema

 

 

kl.15:30

Plass i fjøset. Undervurdert faktor i storfeproduksjonen.
Geir Næss, Nord Universitet

Fôring etter rase.
Kristian Heggelund

 

 

kl.15:50

Bygg billigere for små og store besetninger.
Lars Erik Ruud, HIH

Triks for en god miks – blanding av (full)fôr. 
Ola Stene, Felleskjøpet

 

 

kl.16:10

Gode bygningsmessige løsninger.
Per Olav Skjølberg, NLR

Suksessfaktorer for god mjølkeøkonomi, 
Erik Brodshaug, TINE Rådgiving

 

 

kl.16:30

Pause m/mat og mulighet for bytte av tema

Pause m/mat og mulig bytte av tema

 

 

kl.17:00

God lønnsomhet gjennom god driftsledelse.
Øystein Finsrud, regnskapsfører og bonde

Felles utfordringer for sintidsperioden.
TINE Rådgiving

 

 

kl.17:20

Banken som samarbeidspartner i ammeku/storfekjøttproduksjonen.
Håvard Bjørgen, Sparebank 1

Beitestrategier.
Oddbjørn Kval Engstad, NLR

 

 

kl.17:40

Hva motiverer meg som bonde?Bonde Tor Jakob Solberg

Forebygging av mjølkefeber – lær av de beste.
Veterinær Arvid Steen

 

 

kl.18:00

Avslutning for dagen

   

kl.18:00 

Umiddelbar fellestransport til Quality Airport Hotel Gardermoen

Innsjekking på Quality Airport Hotel Gardermoen

   

kl.19:30

Felles middag

   

 

11. november        

kl.08:30 


Kort gjennomgang av inntrykk etter Storfe 2016
økonomisk rådgiver Ole Christen Hallesby

kl.08:45Rettigheter på gårdsbruk

- Belyse både pantesikkerhet og grunnlag for finansiering
- Vurdering av heftelser som kår, fradeling av tomt mm
- Eiendommens positive rettigheter som allmenningsrett,
  beiterett osv.

v/advokat Svein Aalling

kl.10:00Leie eller eie? 
- Hvorfor vil bønder kjøpe jord i stedet for å leie?
- Prising på leiejord og kjøp av jord
- Avdragsfrie lån på varige driftsmidler og risiko
   i å investere i jord

v/ økonomisk rådgiver Lars Kjuus, NLR ØstTo korte innlegg
fra deltakerne på temaet over - diskusjon i plenum

kl.11.15

Aktuelle lovendringer for landbruket
- Skatt: Konsekvenser av endret jordbruksfradrag.
- Får vi mer AS i landbruket?
- Skatt: Flere skogeier med kapitalskatt og  
  gjennomsnittsligninger forsvinner
- Priskontroll: Priskontrollen fjernes for skog og grenser endres
- Konsesjon: Flere kan kjøpe gård uten å søke
  om konsesjon

v/Ole Christen Hallesby og Svein Aalling
kl.12:00  Lunsj
kl.12:30


Avgang gårdsbesøk 
hos en bonde som har bygget nytt fjøs for 2-3 år siden.

- Hva lærte vi av byggeprosessen; planlegging, kalkyler og
   finansiering?
- Hvordan gikk omstillingen når vi utvidet så sterkt?

kl.14:30 Transport med senest ankomst Gardermoen kl 15:00


NB!
 Hotellrom fra 10. - 11. blir bestilt av Spama. Husk å gi beskjed hvis du ikke ønkser overnatting. 

Bekreftet påmelding blir sendt ca. 2 uker før kursstart    

 

Praktisk informasjon

Arrangeres ifm. Storfe 2016.

10. - 11. november
Oppstart dag 1 kl. 11.00

Kr 5.800,- for begge dagene. Ekskl. opphold

19. oktober før kl. 15.00

Se program

Påmelding »

  1. Påmeldingen er bindende.
  2. Ved avmelding senere enn 10 dager før arrangementet belastes 50 % av kursavgiften.
  3. Ved avmelding 3 dager før kurs eller uteblivelse belastes full avgift.
  4. Dersom kursarrangør blir belastet for avmeldte deltakere av hotellet, blir belastningen videresendt til arbeidsgiver.
  5. Hvis du blir forhindret fra å møte, er det fullt mulig å la en kollega overta plassen din.
  6. Ved sykdom gjelder reglene overfor.

Ta kontakt med oss på +47 22 9831 | firmapost@spama.no hvis det er noe du lurer på.