Simulerte prøver

Vi tilbyr trening og eksamen i praktisk prøve innen skadeforsikring og personforsikring. Det kreves mye trening for å gjennomføre gode kundemøter og gi kunden en god opplevelse. Her får du presentert ulike kunder og du får ulike svaralternativer og blir fulgt opp av en coach underveis.

Person- og skadeforsikring

kundemøte

mann i kundemøte via pc

 

 

 

 

 

 

Du forbereder deg til prøven ved hjelp av et kort e-læringskurs om kommunikasjon og god skikk. Deretter trener du i et fiktivt møte med en kunde. En coach gir deg tilbakemelding når du velger et svaralternativ som ikke er det beste. Når du er klar for praktisk prøve, blir du testet i din kompetanse om kundemøtet i tråd med god skikk og må-kravene.

 

Noe du lurer på?

Ta gjerne kontakt med Anne-Line Moren, tlf. 930 33 009