Autorisasjoner

Vi har egne kurspakker for alle autorisasjonsordningene og godkjenningsordningen for informasjonsgivere. I tillegg lager vi hvert år kompetanseoppdateringen for autoriserte rådgivere.

Sparing og investering

samarbeid kunnskapsprøve

For å bli autorisert, må en rådgiver dokumentere sin kompetanse gjennom kunnskapsprøver, etikkprøve og praktisk prøve.

Vi tilbyr alt materialet du trenger for å sørge for at dine rådgivere blir autorisert innen sparing og investering. 

  

Kreditt

kredittrådgivning

Med kredittrådgivning forstås den personlige veiledning som finansforetakenes rådgivere gir om kreditt til privatpersoner.

Vi tilbyr alt materialet du trenger for å sørge for at dine rådgivere blir autorisert innen sikret og usikret kreditt. 

 

Personforsikring

mor og datter

Kandidaten skal igjennom grunnleggende personlig økonomi og grunnleggende forsikringskunnskap samt lovgivning innenfor forsikring.

Avslutningsvis får man en praktisk tilnærming til faget i kurset «Kundemøter i personforsikring». 

 

Skadeforsikring

bilskadeHer ledes kandidaten gjennom grunnleggende forsikringskunnskap. I tillegg inngår emnene generelle skadeforsikringsprodukter, sikkerhetsforskrifter, skadeoppgjør, bransjenormer og generell lovgivning på området i kurset.

 

 

Personforsikring næringsliv

kurssituasjonVi tilbyr opplæring i grunnleggende forsikrings-
kunnskap og dykker ned i lovgivningen på området.

Kurset har en praktisk tilnærming med scenarioer for kundemøter der både rådgivning, produkter og helsevurdering blir gjennomgått. 

 

Skadeforsikring næringsliv

bonde og forsikringsagent

Vi har opplæring i alt fra grunnleggende forsikringskunnskap til produktopplæring.

Kurset inneholder også lovgivning på området og sikkerhetsforskrifter, skadeårsaker og bransjenormer.

 

Informasjonsgivere

ansatt på kundesenterMed EU-direktivet MiFID II som ble iverksatt i 2019 i Norge, ble det innført kompetansekrav for personer som gir informasjon om finansielle instrumenter. Kravene gjelder ansatte i verdipapirforetak og tilknyttede agenter. 

Vi har alt materialet du trenger for at dine ansatte kan ta prøven hos FinAut og bli godkjente
informasjonsrådgivere.  

 

Kompetanseoppdatering

oppdatering av kunnskapVi oppdaterer oss hvert år!

For å beholde autorisasjonen, må rådgiver oppdatere fagkunnskapen sin. Hvert år lager vi
nye kurs basert på FinAuts fagplan med krav til oppdatert kompetanse. 

Vi leverer oppdateringekurs til et stort utvalg
banker og forsikringsforetak og har mer enn 10 års
erfaring med å utvikle løsninger som raskt kan
implementeres i organisasjonen din.

  

Noe du lurer på?

Ta gjerne kontakt med Anne-Line Moren, tlf. 930 33 009