Øvrige kurs

Webkatalog

HMS for ledere

HMS for verneombud

GDPR

 

Webkatalog

Webkatalogen i pensjon og personlig økonomi består av korte, ferdiginnspilte webinarer av 10-15 minutters varighet innenfor fagområdene pensjon og personlig økonomi.
 
Ta kontakt med Anne-Line Moren, tlf. 930 33 009, for mer informasjon.

 

Informasjonsgivere

EU-direktivet MiFID II ble implementert 1. januar 2019 i Norge. Med dette ble det innført kompetansekrav for personer som gir informasjon om finansielle instrumenter.

Vi har utviklet et e-læringskurs som er i tråd med kravene og ESMAs retninglinjer.

 

HMS for ledere

Som leder tar du mange beslutninger som kan ha betydning for arbeidsmiljøet for deg og dine ansatte. Du har et særskilt ansvar for at alle ansatte har en god og trygg arbeidsplass. Du må derfor kjenner til faktorer som skal til for å få et godt arbeidsmiljø, og hvordan du og dine samarbeidspartnere skal jobbe systematisk med helse-, miljø- og sikkerhet i virksomheten.

Dette kurset vil gi deg et innblikk i ulike problemstillinger knyttet til HMS-arbeid i en kontorvirksomhet.

 

Mer om kurset

Innhold

E-læringskurset dekker disse områdene:

Tema 1: Arbeidsmiljøfaktorer

Tema 2: Arbeidsmiljø og arbeidsrelasjoner

Tema 3: Inkluderende arbeidsmiljø

 

HMS for verneombud

Kurset dekker kompetansekravene anbefalt av arbeidstilsynet og er spesielt tilpasset kontorvirksomheter.

Det er et faglig omfattende kurs som har oppgaver underveis for å gi kursdeltaker praktisk erfaring med det som gjennomgås. Kurset gir et godt løft for å synliggjøre verneombudenes rolle, oppgaver og kompetanse.

Kurset tar ca. 30-50 timer å gjennomføre og dekker kravet om 40 timer på dette området.

Læringsopplegget vi tilbyr er en start der kandidaten lærer ulike praktiske verktøy som kan benyttes i hverdagen. Etter gjennomført kurs er det opp til den enkelte å bruke verktøyene og tilegne seg kompetanse gjennom å praktisere som verneombud.

 

Mer om kurset

Innhold

E-læringskurset dekker følgende områder: 

Tema 1: Arbeidsmiljøfaktorer

Tema 2: Lover og forskrifter

Tema 3: Internkontroll og risikovurdering

Tema 4: Arbeidsmiljø og arbeidsrelasjoner

Tema 5: Inkluderende arbeidsliv 

 

GDPR - ny personopplysningslov

Den nye personopplysningsloven trådte i kraft 20. juli 2018. Finansbransjen oppdaterer seg på hva dette innebærer for finansforetakene og den enkelte ansatte. Det er ikke nok å kjenne til de nye reglene. Man må også kunne gi en god forklaring når noen spør om hvordan bedriften håndterer personopplysninger.

Spama har, i samarbeid med Finans Norge, utviklet et effektivt nettstudie som gir alle ansatte nødvendig kompetanse på kort tid.

 

Mer om kurset

Introduksjon til kurset

Videoen under er en rask og oversiktlig introdukson av hva opplæringen omfatter,


Innhold

Nettstudiet er delt opp i temaer som gjenspeiler hovedpunktene i personopplysningsloven. Innholdet er godt balansert med teori, videosnutter og oppgaver. Du får tilbakemelding underveis om du har svart riktig eller ikke.

 

Noe du lurer på?

Ta gjerne kontakt med Anne-Line Moren, tlf. 930 33 009.