Vilkårvisning på nett

Avtalevilkårene kort forklart

Avtalevilkår kan være vanskelig lesing. Spama har derfor utviklet en løsning som blant annet kort forklarer hovedpunktene på en lett forståelig måte.

Løsningen er ikke tenkt som en erstatning for selve vilkårene, men fungerer som et supplement.

 

 

Produktark

Produktark: Vilkårvisning på nett

 

Noe du lurer på?

Ta gjerne kontakt med en av oss:

Anne-Line Moren, tlf. 930 33 009

Line Bengtson, tlf. 951 81 304