Versjonsarkiv

Arkiv for sammensatte kundeavtaler

Alle avtaleinngåelser skaper et behov for dokumentasjon. Denne dokumentasjonen beskriver hvilke avtaler som er inngått og hvilke vilkår som gjelder på avtaletidspunktet. Både kunde og bank skal ha tilgang til den samme type informasjon.

For banken krever lagring av de generelle vilkårene betydelig plass hvis de skal lagres sammen med den enkelte kundeavtalen. Versjonsarkivet inneholder de til enhver tid gjeldende vilkårene, samt tidligere versjoner.

 

 

 

Produktark

Produktark: Versjonsarkiv sammensatte kundeavtaler

 

Noe du lurer på?

Ta gjerne kontakt med en av oss:

Anne-Line Moren, tlf. 930 33 009

Bjørn Olav Bjerke, tlf. 915 49 722