Nytt standardisert gebyropplysningsskjema og ordliste

 

Med hjemmel i forskrift om finansavtaler (finansavtaleforskriften) § 3-9, har Spama utviklet en mal for Standardisert gebyropplysningsskjema og forklarende ordliste for betalingskontotjenester.

 

Eksempeldokument

Standardisert gebyropplysningsskjema og forklarende ordliste 


Ny mal

Det standardiserte gebyropplysningsskjemaet er ikke en del av kontoavtalen, og inngår ikke i Finans Norges anbefalte avtalestruktur,  Del A til H.

Bankene har en selvstendig plikt til å oppfylle lovpålagte krav, og hvis en bank finner det formålstjenlig at skjemaet sendes sammen med avtalen, er det naturligvis ikke noe i veien for det. Det er likevel ikke en del av avtalen. 

Bankens generelle prisliste er imidlertid fortsatt en del av avtalen (Del B). I utgangspunktet er informasjon i stor grad den samme, men formålet med gebyropplysningsskjema er at kunden skal kunne sammenligne priser før en avtale inngås.

Mal for Standardisert gebyropplysningsskjema kan bestilles hos Spama. Eventuelle spørsmål kan rettes til fagsjef Bjørn Olav Bjerke, mobil 91 54 97 22.